Ze známých osobností se mezi nimi objevili například podnikatelka Hana Adámková, sochař Michal Trpák nebo volejbalista Filip Habr. Například obraz Parní omnibus, jehož patronem volejbalista byl, vynesl Arpidě 17 000 korun. „Na podobné aukci jsem poprvé v životě. Jsem rád, že se obraz vydražil za takovou částku," reagoval na výsledek Filip Habr a dodal, že obraz si jako patron vybral i proto, že
s Jihostrojem hodně cestuje.

Při představování obrazu na pódiu zazněl vždy i vzkaz patrona. Podnikatelka Hana Adámková svůj komentář dokonce zveršovala, Martin Trpák byl pořadateli pochválen za to, že odpověděl v rekordně krátkém čase. Patronem obrazu Indiánští manželé se stal za pouhých deset minut od oslovení mailem.

Mnozí se účastnili akce již po několikáté. Například Michal Mládek s dcerou Laurou. „My to bereme tak, že podporujeme Arpidu. Obrazy dáváme do dětského pokoje. Mám ještě syna Olivera a ten nám kladl na srdce, že i jemu musíme také něco vydražit," řekl Michal Mládek, nesoucí dvě díla a doplnil, že za chvíli už nebude na obrazy stačit zeď.

Celkem akce přinelsa Arpidě 564 000 korun.

"Výnos 7. ročníku Andělské aukce je opět ohromující. Tohoto úspěchu bylo dosaženo zejména díky velkorysé a nezištné štědrosti dražitelů, ale současně také díky nevšední obětavosti všech organizátorů, sponzorů a partnerů, kteří celý rok pracovali na přípravě a rozhodující měrou se tak zasloužili o jedinečnou sváteční atmosféru aukce. Přestože se nejedná o klasickou aukci a příspěvky dražitelů jsou poskytnuty formou daru, nese andělská aukce všechny prvky klasické dražby. Tato profesionální úroveň je zajištěna zejména díky každoroční organizátorce paní Martině Povišerové a odborné pomoci aukční síně manželů Procházkových.

Všem těmto dobrým andělům patří za děti i zaměstnance centra ARPIDA upřímný dík. Letošní dary získané v andělské aukci bychom rádi použili na podporu hlavní činnosti centra ARPIDA, o.s., a dále na zajištění nutné rekonstrukce bezbariérových přístupů a příjezdů v centru ARPIDA," uvedl ředitel Arpidy Marek Wohlgemuth.

Marek Wolgemuth doplnil, že díla dětí z arteterapeutického ateliéru byla výběrem jak současných, tak i dříve vytvořených obrázků.