Společnost, která se stará o svoz a likvidaci komunálního odpadu v krajském městě, údajně chybovala v předpisech i ve svém vnitřním fungování a v kvalitě služeb, jež poskytuje městu.

Pro obsáhlou kritiku se ale možná dá nalézt i stručné a jednoduché vysvětlení. Mzdy.
„U firmy .A.S.A., provozovna České Budějovice bylo provedeno několik kontrol,“ potvrdil Deníku Jan Rosický z českobudějovického oblastního inspektorátu bezpečnosti práce.
Stížnosti zaměstnanců s žádostí o nápravu směřovaly i na radnici, protože město České Budějovice drží ve firmě zhruba čtvrtinový podíl.

„Na jedné straně sporu jsou odboráři a na druhé zaměstnavatel, je to vnitřní věc společnosti .A.S.A.,“ vyjádřil se na adresu dokumentů poslaných na radnici českobudějovický primátor Juraj Thoma. „Souvisí to se systémem odměňování zaměstnanců,“ doplnil Thoma.
Podle informací Deníku bylo do rukou inspektorů doručeno letos a vloni hned několik podnětů. Týkaly se například přesčasové práce, přeřazování na jinou práci nebo ukončování pracovních poměrů, vše v návaznosti na vyplácené mzdy. Inspektoři skutečně našli i kritizované chyby a vyžádali si jejich odstranění. Inspektorát si vyžádal také informaci o řešení, což .A.S.A. dodala. Blíže nechtěl Jan Rosický spor komentovat s odkazem na předpisy o ochraně osobních údajů.

Vedení svozové firmy podle svých slov všechny nedostatky odstranilo. „V současné době žádné spory se zaměstnanci ohledně odměňování nevedeme,“ uvedla Alexandra Kostřicová, tisková mluvčí společnosti .A.S.A., spol, s r. o. „Výjimkou je pouze soudní řízení o neplatném ukončení pracovního poměru s jedním bývalým zaměstnancem .A.S.A.,“ dodala Kostřicová.
Pracovník se kterým byl zrušen pracovní poměr, je přesvědčen, že z firmy musel odejít především proto, že kritizoval různé nedostatky v její činnosti. Podle Kostřicové je však za rozvázáním pracovního poměru verbální napadení zaměstnankyně .A.S.A.
„V současné době je spor ve fázi probíhajícího soudního řízení. Do vynesení rozsudku nepovažujeme za vhodné tuto kauzu jakkoli komentovat,“ zmínila Kostřicová.

.A.S.A. České Budějovice už má s kritikou své zkušenosti. Zná jí nejen od zaměstnanců. Na přelomu minulého a letošního roku dokonce radnice zvažovala, jak se do budoucna ke spolupráci s firmou postaví. Ale po pár měsících se problémy urovnaly a v současnosti považují radnice i .A.S.A. spolupráci za korektní.

Kostřicová odmítla i poslední kritiku, která se týkala svozu na konci pracovního týdne. Šlo o tvrzení, že svozová vozidla byla v depu dříve, než by podle předpokládané doby svozu měla být. „Vozidla společnosti .A.S.A. splnila vůči všem zákazníkům povinnosti a svezla plánované trasy podle harmonogramu. Všechny reklamace jsme schopni vyřídit ve standardním režimu,“ konstatovala k tomu Kostřicová.

Oblastní inspektorát bezpečnosti práce dostane ročně zhruba 400 podnětů občanů – zaměstnanců na porušování pracovně právních předpisů u jejich zaměstnavatelů. Zhruba 300 z nich se šetří kontrolou na místě.