Slavnostního aktu se zúčastnil syn Miroslava Papáčka. „Rád bych vás jen pozdravil jménem rodiny Papáčkovy, přeji vám, ať vám i studentům aula dobře slouží,“ řekl Miroslav Papáček.

Vedoucí katedry biologie Jan Petr na něho také zavzpomínal. „Pamatuji na terénní cvičení, když jsem byl ještě student. Při jedné z exkurzí jsme skončili po kolena ve vodě, poté jsme se vrátili, převlékli a vysušili. Čekal nás společenský program ve vinném sklípku, kde jsme všichni byli převléknutí a sušší, jen pan profesor zůstal sedět promočený v pohorkách. A tak prokázal nezdolnost a nerozpustnost,“ vyprávěl jednu z historek.

Akademická obec si při této příležitosti slavnostně přiťukla a otevřela tak slavnostně dveře do auly Miroslava Papáčka.

Miroslav Papáček zesnul v dubnu 2019 ve věku 65 let. Byl dlouholetým vedoucím katedry biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (v letech 1989–1992 a 2007–2015), jedenáct let vykonával funkci děkana Pedagogické fakulty JU (ve funkčních obdobích 1992–1998 a poté 2001–2006). Na Jihočeské univerzitě působil jako prorektor pro studium (2012–2016).

Helena Pavličíková z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity uvedla, že Miroslav Papáček patřil mezi světově uznávané odborníky v oblasti entomologie, zabýval se intenzivně i didaktikou biologie. Také přiblížila, že své studenty vždy na svých přednáškách a při terénních cvičeních dokázal strhnout pro lásku k přírodě a nadchnout pro biologii. Jeho kolegové u něho obdivovali neutuchající pracovitost, píli, energii a moudrost.