Radikální změnu staré silnice do Lišova by požadovali někteří obyvatelé Rudolfova. Podle zastupitele Stanislava Kováře se ve stoupání za městem nachází nebezpečné místo, kterému nepomohou dopravní značky, ale jen stavební zásah.

„Nad Rudolfovem je na krajské silnici II. třídy krásný hup, tedy podélná boule, výšky asi dva metry, která auta krásně nadnáší a cestující uvádí do stavu beztíže. Zvláště malé děti to mají rády,“ popisuje lokalitu Stanislav Kovář. „Ale pozor,“ dodává varovně Stanislav Kovář s tím, že na krajskou silnici byla před časem přivedena vedlejší komunikace z Adamova a vzniklá křižovatka je místem mnoha havárií. Hlavně proto, že při odbočení od Rudolfova k Adamovu může být protijedoucí autov jednu chvíli zcela skryto za horizontem.

Místní komunikace ale byla před lety zkolaudovaná i s vyjádřením Adamova, Rudolfova nebo Policie ČR. Spojnici Rudolfova s Lišovem pro kraj udržuje budějovické středisko správy a údržby silnic. Podle provozního náměstka střediska Petra Nachtigala byly před časem provedeny v zájmu bezpečnosti dodatečné úpravy, které spočívaly například v doplnění „optické psychologické brzdy“, což jsou bílé příčné pruhy na vozovce před křižovatkou s místní komunikací. Osazeny také byly zvýrazněné značky – křižovatka s vedlejší pozemní komunikací. „Letos v únoru byly dodány značky nepřehledné horizonty a značky s doporučenou rychlostí sedmdesát kilometrů v hodině s dodatkovou tabulkou vzdálenost dvě stě metrů,“ říká Petr Nachtigal. „Vloni jsme také vyřezali náletové dřeviny, aby se zlepšily rozhledové poměry při odbočení z místní komunikace na hlavní silnici,“ připojuje Petr Nachtigal. Zdůrazňuje ale, že místem často sám projíždí a podle jeho názoru je dopravní značení dostačující a jde hlavně o to, jestli řidiči úpravy respektují.

Dosavadní úpravy ale podle Stanislava Kováře nestačí. „Pomohou dopravní značky, když místo leží mimo intravilán obcí? Nebylo by do budoucna lepší, kdyby přijel bagr a ten hup odbagroval?“ klade si řečnickou otázku rudolfovský zastupitel a chce v tomto smyslu iniciovat v nejbližší době jednání s příslušnými orgány státní správy i samosprávy.