„Sociální automobil budeme zejména používat na svozy klientů do stacionáře a odvozy klientů domů. Dále budeme auto využívat na výlety či cesty za terapiemi,“ řekla včera při slavnostním předávání tranzitu členka správní rady dětského stacionáře Světluška Věra Srdečná. „Také doufám, že trochu více rozvineme návštěvy našich spřátelených organizací,“ doplnila Srdečná.

První vyjížďka

Nový bílý automobil, který sponzoři předali zástupcům Světlušky už se zaplaceným havarijním pojištěním anebo povinným ručením, může sloužit klientům prakticky ihned.


„Kam pojedeme ne první výlet? Protože se nám moc líbí oblast Vrbenských rybníků, tak asi tam. Děti to tam mají také rády,“ naznačila Srdečná s úsměvem.


Kvůli nízkým rozpočtům se v těchto případech ale musejí organizace spoléhat na štědrost sponzorů. Nejinak tomu bylo i u Světlušky.

Dobrý nápad

„Myšlenka pomáhat lidem, kteří nemají stejnou startovní čáru jako my, není nová. Konkrétně tento projekt je obvyklý ve vyspělé Evropě. Naše firma se rozhodla přispět svou troškou do mlýna a zaměřila se na vozový park dětských domovů, ústavů či škol,“ uvedl Miroslav Káninský z firmy Kompakt, která auto koupila.


Projekt funguje tak, že firmy prostřednictvím nákupu reklamní plochy na automobilu umožní obnovu vozového parku organizacím, které se starají o handicapované osoby.

„Za pomoci firem a společností po celé naší republice jsme s úspěchem předali více než 150 „sociálních automobilů“ ústavům a zařízením, jež pečují o mentálně či tělesně postižené“, vysvětluje Věra Pravdová z oblastního zastoupení v Českých Budějovicích.