Hlavní stavební změny čekají vjezd z Husovy třídy 
do Mariánského náměstí. Vozy městské hromadné dopravy (MHD) získají mimo jiné samostatný odbočovací  pruh do ulice Na Sadech a v křižovatce přibude i ostrůvek kvůli lepšímu navádění osobních automobilů do Pražské třídy.  Podle náměstkyně primátora Ivany Popelové změny prospějí cestujícím MHD i řidičům osobních automobilů. „Nový pruh a stavební úpravy by měly přinést zrychlení pro MHD i řidiče ve směru Sady – Pražská," říká Ivana Popelová.

Původně se radnice chystala i k zákazu levého odbočení
z ulice Na Sadech do Husovy třídy a do Rudolfovské třídy, ale tato změna nakonec zavedena nebude.

V současné době tranzit z Rudolfovské třídy na Husovu třídu přes ulici Na Sadech využívá asi 30 % projíždějících řidičů, přibližně osm tisíc denně.

Kdyby nesměli do Husovy třídy (jak před časem zamýšlela radnice) 
uvolnili by křižovatku na Mariánském náměstí a trasu k Dlouhému mostu. Vznikl by větší prostor pro rychlejší jízdu 35 tisíc denních pasažérů MHD 
a 16 tisíc řidičů aut, kterých by se regulace nedotkla.

Podle Ivany Popelové však kvůli tomu zrychlení dopravy bude menší, než se původně předpokládalo. „Vzhledem k tomu, že rada města odmítla do projektu zařadit zákaz levého odbočení z ulice Na Sadech do Husovy a z ulice Na Sadech do Rudolfovské, nebude tento efekt na první pohled tak markantní," upozorňuje náměstkyně primátora.

Dodává, že kdyby z křižovatky ubyla část řidičů, která ulici Na Sadech využívá k tranzitu směrem na sídliště, zrychlení MHD by bylo ještě znatelnější.

Podle cestujících MHD bude každé zlepšení vítáno. „Myslím si, že rychlý pruh pro MHD je dobrý," říká Marie Syrovátková ze sídliště Máj. Připomíná, že ve špičce trvá cesta ze sídliště k nádraží poměrně dlouho a v případě nehody nebo sněhové kalamity 
i přes půl hodiny. Podle Marie Syrovátkové by také zrychlení MHD mohlo veřejnou dopravu zatraktivnit pro další cestující.

Preferenční pruh pro MHD už v Českých Budějovicích 
s úspěchem funguje v Lidické třídě. Po zavedení preference se na Lidické třídě daří dodržovat jízdní řády. Zejména 
v ranní dopravní špičce zde dříve docházelo díky hustému provozu ke značným zpožděním, která běžně byla pět až deset minut.

Preference autobusům prospívá

Dodržování jízdního řádu i v dopravní špičce, to je podle českobudějovického dopravního podniku hlavní přednost, kterou pro MHD nabízejí tak zvané preferenční pruhy.

„Obecně preference MHD snižuje zdržení autobusů 
a trolejbusů v hustém provozu," potvrzuje Radek Filip, vedoucí útvaru strategie dopravy v českobudějovickém dopravním podniku. V Lidické třídě už se podobné úpravy osvědčily a podle Radka Filipa se očekává pozitivní efekt 
i v Husově třídě.

„Nejde 
o zkrácení jízdní doby v jízdním řádu, ale o možnost jízdní řád v zatížené trase dodržovat. Cesta MHD by tedy byla
v daném úseku výrazně rychlejší, ve špičkách to může být přibližně o 10 minut, které by cestující strávili čekáním 
v kolonách," říká Radek Filip.

Náměstkyně primátora Ivana Popelová v této souvislosti lituje, že se nepodařilo 
v radě města prosadit radikálnější změnu ve prospěch MHD. Tedy zákaz levého odbočení z ulice  Na Sadech do Husovy třídy a do Rudolfovské třídy. „Ale chápu, že těsně před volbami to pro některé radní byl neuchopitelný problém," konstatuje Ivana Popelová.

Doprava v lokalitě se ale podle náměstkyně primátora zlepší už jen díky těm změnám, které radou města prošly.