Až pětitisícový příspěvek na lyžařský výcvik konaný po Novém roce poskytne Jihočeský kraj studentům středních škol. Pro příští rok kraj na tuto pomoc studentům ze sociálně slabších rodin vyčlenil prostřednictvím nového dotačního titulu deset milionů korun. Zatím se netýká všech škol. Hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) upozorňuje: „Projekt pilotně vyzkoušíme na středních školách zřizovaných krajem. Předpokládáme, že když se osvědčí, rozšíříme ho i na další školy, případně také základní.“

JAKÉ JSOU PODMÍNKY

Příspěvek na jednoho žáka dosáhne maximálně pěti tisíc korun. „Zažádat o něj může zákonný zástupce žáka, případně sám zletilý žák, přímo u ředitele školy. Jedenkrát na něj budou mít nárok středoškoláci a dvakrát, v rámci povinné školní docházky, žáci osmiletých gymnázií,“ přibližuje Pavel Hroch (Jihočeši 2012), náměstek hejtmanky.

Jak upozornila Ivana Stráská, narůstá počet dětí, které na lyžařském výcviku chybí. „Přestože je povinný, třetina až polovina dětí se ho neúčastní, neboť je poměrně finančně náročný. Sedm osm tisíc korun není pro průměrně vydělávající rodinu malá částka. Jde o nákladnou záležitost – nejde jen o zaplacení jídla a ubytování, ale například taky permanentky a vybavení. I když si ho půjčí, jsou to tisícikoruny,“ soucítí hejtmanka a upozorňuje i na další aspekt. „Jsme si vědomi, že když děti nemohou s ostatními na hory, tak kromě toho, že se nenaučí lyžovat, to má na ně vážné sociální dopady. Právě tam se tvoří přátelství, kolektiv. A děti, které jsou od začátku kvůli finanční situaci vyloučeny, si nesou stigma dlouhou dobu, někdy po celou dobu studia,“ míní Ivana Stráská. Zdůrazňuje, že bude nutné dodržování ochrany osobních údajů: „Nechceme, aby se ve třídách řešilo, kdo podporu dostal, kdo ne.“

Jak budou školy postupovat při posuzování vhodnosti žadatelů o příspěvek, zatím ředitelé škol nevědí. „Rodiče jsme o možnosti této pomoci informovali na třídních schůzkách. V nejbližších dnech se dozvíme podrobnosti,“ uvedl ředitel budějovického Gymnázia Česká Antonín Sekyrka.

Deset milionů korun vyčlenil pro příští rok Jihočeský kraj na příspěvek na lyžařský výcvik. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou pro rok 2019 střední školy zřizované krajem.
Ředitelé těchto institucí mohou podávat souhrnné žádosti za školu na krajský úřad od 2. ledna až do 12 hodin 18. ledna.
Nárok na podporu budou mít jednou žáci středních škol a dvakrát žáci osmiletých gymnázií.
Program by měl být rozšířen i na další školy, případně i na základní.