Jak již dříve zdůraznili záchranáři a potvrzují výpovědi svědků, na vině byla zřejmě nemoc zesnulého muže a dost možná by mu nepomohla ani sebelepší bezpečnostní opatření. „Podle jeho švagra trpěl pán narkolepsií, v nečekaných chvílích usínal, mohl také dostat infarkt, to vše by vysvětlovalo, proč si nikdo, ani já ani příbuzní ani další lidé koupající se v jeho blízkosti, nevšimli, že zmizel pod hladinou. Pravděpodobně totiž nekřičel o pomoc, nemával," míní plavčice Pavlína Bednářová.

Komplikovaný pokus o jeho nalezení v hluboké kalné vodě a záchranu ale podle ní ukázal na nedostatky boreckého koupaliště, které mohly znamenat velké riziko i pro ostatní návštěvníky. „Veškerou bezpečnost i dodržování řádu v celém areálu tu měl donedávna na starosti jediný plavčík, chybí tu zázemí pro podobné případy, neměli jsme k dispozici ani pomůcky pro resuscitaci," vyjmenovává největší problémy.

Jaroslav Novák, starosta obce Borek, která koupaliště provozuje, ale zdůrazňuje, že plovárna byla vybavená přesně tak, jak žádá vyhláška. „Postupovali jsme podle vzoru vybavení ostatních koupališť v okolí, na první pomoc je proškolen i ostatní personál," doplňuje k chodu plovárny. Po nešťastné události ale obec přikročila k řadě změn k lepšímu.

Koupaliště na Borku vylepšuje bezpečnost

Personální posílení služeb plavčíků i doplnění základního zdravotnického vybavení, to jsou kroky, kterými se vedení Borku rozhodlo posílit bezpečnostní opatření na zdejším přírodním koupališti. K dispozici je tu nově například ambuvak, který záchranářům může podstatně usnadnit umělé dýchání. „Zdravotnické prostředky jsme doplnili podle doporučení a zkušeností záchranářů z praxe. Do budoucna chceme změnit i další věci, vylepšit zázemí, zřídit ošetřovnu. Už nyní na koupališti slouží plavčíci po dvou," zmiňuje starosta Jaroslav Novák.

Právě přítomnost dostatečného počtu plavčíků může podle zdejší záchranářky Pavlíny Bednářové výrazně pomoct zvýšit bezpečnost návštěvníků koupaliště. „Kvůli dohledu by tu ale měli dohromady být minimálně čtyři lidé. Tabulky, které stanovují počet plavčíků, berou ohled na plochu koupaliště, hloubku i počet lidí. V případě přírodního koupaliště na Borku je situace o to složitější, že voda není průhledná. Přítomnost záchranářů je žádoucí i kvůli spoustě atrakcí. Přitom původně obec nepočítala, že tu bude plavčík a lidé se tu měli koupat na vlastní nebezpečí," poukazuje na situaci při loňském otevření areálu.

Jeden či dva sloužící plavčíci ale podle ní není dostatečné řešení. „Situaci není možné zvládat. Pokud mám na očích hlavní bazén, zůstává za mými zády a ještě k tomu v jiné výšce brouzdaliště. Není možné, aby měl jediný člověk pod kontrolou vodní plochy, dění na klouzačkách, na molu, k tomu bych měla kontrolovat i lidi na pláži, dohlížet na dodržování zákazu kouření, zda malé děti mají koupací kalhotky," shrnuje úkoly, které musí plavčík zvládat.

A to je řeč o situaci, kdy se neděje nic závažného. „Stačí, když někomu ošetřuji drobné zranění, a že tu kvůli ostrým hranám dlaždic vzniká spousta řezných ran, a areál je v tu chvíli bez dozoru. Donedávna nastala podobná situace i v okamžiku, kdy plavčík musel na záchod. Nezbývalo nám, než během celodenní směny jíst a pít jedině přímo u vody. Chybí nám zázemí, adekvátně vybavená ošetřovna. Není vůbec jednoduché vydržet se na stanovišti na prudkém slunci deset hodin denně maximálně soustředit na hladinu," líčí složitou situaci.

Ta se navíc vyhrotila v neděli 5. července, kdy bylo třeba zachraňovat tonoucího. „Okamžitě jsem volala o pomoc na linku 112 a hned nato skákala do vody, nebyl ale nikdo druhý, kdo by ostatní lidi vykázal na břeh. Dál se koupali a neměl je kdo hlídat. Musela jsem sama organizovat vyhledávání dotyčného pod vodou, se kterým mi pak naštěstí pomohli kluci brigádníci z bufetu. Když jsme pána vytáhli na břeh, opět jsem byla na oživování sama, navíc vyčerpaná po dlouhých minutách potápění. K dispozici jsem neměla ani ambuvak ani defibrilátor, který dnes bývá v každé sportovní hale. Nebyl ani, kdo by se aspoň postaral, aby scénu nesledovaly z bezprostřední blízkosti malé děti," kritizuje Pavlína Bednářová bezpečnostní a organizační nedostatky plovárny na Borku.

Jak ale ukázal průzkum Deníku, ani některá další letní koupaliště na Českobudějovicku se nemohou chlubit tím, že pro bezpečnost návštěvníků dělají maximum. Například plavčíci vůbec nejsou na třech z nich.

Jak jsou připraveni na dalších plovárnách

České Budějovice
Denně je přítomná šestičlenná skupina proškolených plavčíků. Každý má určené stanoviště, odkud dohlíží na konkrétní úsek plovárny. Ty na sebe navazují tak, aby se částečně překryly. Na sta-novištích se plavčíci pravidelně střídají. Na ošetřovně jsou schopni ošetřit drobná poranění, u větších zranění poskytnou základní pomoc a okamžitě volají sanitu. K dispozici mají i defibrilátor a ambuvak. Obracet se lze i na ostatní zaměstnance.

Hluboká nad Vltavou
Plovárna zaměstnává šest plavčíků, jednotlivé směny se posilují v závislosti na počtu návštěvníků. Podle vytíženosti konkrétních dní je ve službě až pět plavčíků. Jsou u různých stanovišť, např. na věži, u tobogánu, u bazénů… Ošetřovna zdejšího areálu je vybavená i resuscitační sadou. Pro tonoucí a podchlazené osoby jsou tu lůžka, nosítka, deky. Sanitku personál volá ihned, pokud dojde k závažným újmám na zdraví.

Týn nad Vltavou
Na plovárně jsou v každé směně neustále přítomni na svých stanovištích, případně na obchůzce bazénu, tři plavčíci. Všichni mají platné osvědčení o způsobilosti pro tuto činnost. K dispozici je ošetřovna pro méně závažná či akutní ošetření vybavená pevnou a přenosnou lékárničkou, mj. páteřní dlahou, záchranným pásem, krčními fixačními límci, lifeboxem, resuscitačním vakem, průchodkami dýchacích cest. Veškeré úrazy se zapisují do knihy úrazů.

Borovany
Koupaliště plavčíky nezaměstnává, po celém areálu jsou ale cedule, že vstup je na vlastní nebezpečí a že děti mají vstupovat do bazénu jen s dohledem rodičů. Dění sleduje z věže správce, ten také návštěvníkům ošetřuje úrazy, popř. jim i volá sanitu. O všech takových případech vede evidenci. V kanceláři správce je k dispozici ošetřovatelské lůžko, resuscitační sada i velká taška se zdravotnickou výbavou. Od nedávné inspekce vybavení dostalo pochvalu.

Horní Stropnice
Žádní plavčíci nejsou k dispozici také na letním koupališti v Horní Stropnici. I to je důvod, proč se tu neplatí vstupné. Na koupání na vlastní nebezpečí jsou příchozí předem upozornění. V případě problémů či zranění se ovšem mohou návštěvníci obrátit na správce koupaliště, který má celý areál v pronájmu a zabezpečuje jeho provoz. Ten má sice k dispozici lékárnu, ošetřovna ale na stropnickém koupališti není.

Olešník
I v Olešníku je koupání bez plavčíka a zdravotníka, na což upozorňují nápisy už u vstupu do plovárny. Funguje tu ale takzvaný dozor, který dbá o dodržování provozního řádu, případně řeší problémy. Ošetřovna na koupališti není, ovšem běžné prostředky na ošetření zranění, popřípadě analgetika na ztišení bolesti, mají návštěvníci k dispozici hned na několika místech u správce areálu, dozoru a u pokladny.