Bude to velký prušvih, nebo jen nedorozumění. Českobudějovická radnice věděla o možném problému s azbestem mnohem dříve, než byly budovy základních škol Máj I, II a waldorfské uzavřeny. V médiích se okamžitě rozpoutala bouře a primátor Juraj Thoma se nechal slyšet, že pokud bude prokázáno pochybení, je z toho nutné vyvodit důsledky, pravděpodobně personální. „Budu trvat na tom, aby byla vyvozena osobní odpovědnost,“ uvedl Thoma v úterý pro ČT. Nevyloučil, že to může odnést magistrátní úředník, ale i některý z politiků. V souvislosti s tím je třeba dodat, že rekonstrukce májských škol byla v kompetenci náměstka primátora Kamila Calty.

Nicméně na celé věci je podivné, že město už od začátku problémů s azbestem netajilo, že při červencovém měření byl na jednom místě překročen povolený limit na přítomnost azbestových vláken. Navíc v létě ještě pokračovala rekonstrukce budov, a tak nebylo zcela na místě brát toto měření jako závazné. Město pak mělo další výsledky ze září a října, které byly negativní. Až listopadová měření, která provedla odborná firma, ukázala závažné překročení limitů, na to už město začalo reagovat. Jde tedy jen o politickou hru před koncem roku?

Podle informací Deníku radnice včas reagovala i na říjnovou zprávu z kontroly škol, kterou provedla Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS). Tato zpráva se ovšem stala tento týden novou rozbuškou ohledně azbestu na májských školách.
František Kotrba z KHS Deníku potvrdil, že zástupci města si ze zmíněné kontroly 5. října odnesli zprávu a podle ní se také zachovali, takže tady pochybení není. Kontrola se tehdy navíc netýkala přímo azbestu, ale vysokých teplot v budově, ve kterých se děti musely učit po ukončení prací na školách. „V té době měla KHS k dispozici výsledky orientačních měření koncentrace respirabilních minerálních vláken včetně azbestových vláken před zahájením prací, v průběhu prací a po skončení některých etap, které ukazovaly na nadlimitní výskyt azbestu na několika chodbách, schodištích a v jedné učebně byl na hranici normy,“ uvedl Kotrba.

Stavební práce ve vnitřním prostředí skončily 15. srpna, venkovní práce 3. října.
KHS následně písemně přímo do protokolu vyzvala, aby zřizovatel doložil proměření koncentrace vláken včetně azbestu ke zjištění, zda není ohroženo zdraví žáků a pedagogického sboru.

Termín doručení byl 14. října, město tak učinilo již 11. října a zvolilo i další postup. Ani tady nedošlo k pochybení. Samotná měření pak odborná firma provedla na začátku listopadu a na základě jejich výsledků pak byly budovy uzavřeny.
O nastalé situaci město jednalo ještě včera v podvečer, sdělil náměstek čekobudějovického primátora Petr Podhola.
Deník kauzu azbestu na májských školách sleduje a bude informovat o dalším dění již v zítřejším vydání.