Odmítají balíčky potravin a pijí prý jen vodu nebo čaj. Požadují možnost pracovat, víc svobody pohybu i mimo okres a podporu v hotovosti místo balíčků.
Kabamba Ban‘ibanaa (32) z Konga odkazuje v deníku PNP na praxi jiných spolkových zemí, kde prý azylanti dostávají 250 eur na měsíc, aby si mohli koupit potraviny. Ahmad Mahasna (23) z Palestiny si zase stěžuje na to, že za povolení ćesty do Mnichova, kam by řada azylantů ráda zajela, je třeba zaplatit deset eur, přičemž měsíční kapesné je 30 eur. To by stála doprava do Mnichova. Na kokakolu na nádraží by mu prý už nezbylo…