Příslušný školský úřad sice odbornou učitelku techniky, ekonomiky a umění na střední škole v Burghausenu po pracovní stránce hodnotil kladně, ale v posudku zmiňoval i její údajně značnou nadváhu, přestože při třech prohlídkách ji lékaři shledali zcela zdravou a k učitelské definitivě naprosto schopnou.
Hornobavorská vláda, příslušná ke jmenování, ji poslala znovu k lékaři. I ten konstatoval, že přes BMX zvýšený od těhotenství žadatelky nad 30 bodů nejsou žádné výhrady k jejímu „zúřednění“. Lékařská zdravotní komise regionální vlády ale shledala takovou nadváhu rizikovým faktorem, že by učitelka mohla předčasně onemocnět.

Žena nakonec zažalovala u správního soudu v Mnichově, ačkoliv ji od toho odrazoval mj. i bavorský svaz učitelů. „Jednání u soudu nakonec netrvalo ani půlhodinu, protože vláda dala zpátečku – žalobkyni bude v nejbližších dnech status definitivy udělen, řekla ředitelka úřadu vlády Martina Kühnová. Řízení pak bylo zastaveno.“ List připomněl, že jmenováním dostane učitelka o 600 eur měsíčně vyšší plat. „Dělá to dojem, jako by vláda chtěla šetřit, když hledá důvody, jak vzít do státní služby co nejmíň učitelů,“ poznamenala Nocková v PNP.

Zmizelé Sudety v Pasově

Výstava „Zmizelé Sudety“ byla otevřena ve spořitelně v Nikolastrasse v Pasově. Za velké účasti veřejnosti ji slavnostně zahájili (na snímku zleva) její organizátor Ondřej Matějka, předsedkyně představenstva spořitelny Renate Braunová, předsedkyně pasovského landsmanšaftu Helga Hellerová a pasovský starosta Urban Mangold. Potrvá do 29. dubna.

„Mladí Češi, kteří se před deseti lety sdružili do skupiny Antikomplex, na výstavě prezentují fotografie a příběhy ze Sudet, bývalých německých území podél české hranice, jak vypadaly před válkou a co v nich zbylo dnes,“ píše pasovský deník PNP. „Kde dříve stávaly domy, už není nic kromě luk a lesů, kdysi objemné kostely čekají jako ruiny na konečný rozpad a cesty vedou nikam…“

List zdůrazňuje, že utrpení vyhnanců není středobodem výstavy, a přece je patrné z každého dokumentu. „Hlavní zájem Antikomplexu je ale zcela jiný,“ píše deník. „Výstava nebyla koncipována pro Němce ani pro vyhnance, ale pro české obyvatelstvo. Autoři chtěli ukázat, že Sudety nebyly vždy tak opuštěné jako dnes, že jde o hodnotnou oblast s vlastní kulturou, vlastní historií a specifickou geografickou podobou. Vyzývá krajany k zaujmutí postoje k minulosti, k jejímu zpracování, vyrovnání se s ní, a pak konečně k přikročení k aktivnímu přetvoření tohoto kusu země k něčemu novému.“

„I když pořád ještě na naší staré vlasti lpíme, za takový záměr se plně stavím,“ řekla na vernisáži Helga Hellerová. „My už se tam vracet nebudeme, protože jsme příliš staří, a naše děti už zakořenily tady. Kde jsme bývali my, jsou dnes doma jiní lidé, a já shledávám správným, že by se měli starat o to naše ‚dědictví‘, aby se ještě víc nerozpadalo…“

PNP připomíná, že Ondřej Matějka a jeho tým už udělali zkušenost, že výstava vyvolává u lidí různých věkových skupin a národností zcela odlišné reakce. „Pro další rozšíření tohoto záběru budou po více dnů trvání výstavy přítomni členové sudetoněmeckého landsmanšaftu, aby odpovídali na dotazy a se zájemci se rozdělili o své zážitky a zkušenosti,“ uzavírá PNP.

Bilance církevního násilí

Zastupitelství obětí církevního násilí, vyšetřující orgán vytvořený před rokem v Rakousku kardinálem Christophem Schönbornem, předložilo bilanci své práce. Zaregistrovalo 837 případů zneužívání a násilí na mladistvých chovancích církevních ústavů a zařízení. „Většina obětí je z Horních Rakous,“ zaznamenal linecký deník OÖN. Tři čtvrtiny poškozených jsou muži. 193 osob už bylo finančně odškodněno, potrvá ale ještě roky, než budou zpracovány všechny případy, řekla předsedkyně komise Waltraud Klasnicová. Šetření mají doprovodit i vědecká zkoumání struktur, které zneužití a násilí umožnily, dodala. Proti pěti zařízením je vedeno vyšetřování státních zastupitelství.

Noční klid - zmar studentů?

V nekonečných dohadech o zkrácení zavírací (uklízecí) doby v bavorských restauracích, rozpoutaných stížnostmi občanů na hluk a vandalismus opilců na ulicích, udělal rázný krok dolnobavorský Deggendorf. Z rozhodnutí radních poměrem hlasů 19:16 musejí ve dvě hodiny v noci od poloviny dubna bez výjimky všechny lokály na území města včetně diskoték zavírat.

Ve městě se proti rozhodnutí formuje odpor. Klub mladých voličů dokonce požaduje k omezení referendum. „Také akademická mládež se obává, že takto přijde o možnost přivýdělků k financování studia,“ píše pasovský deník PNP. „Noční život je pro ně k tomu zvlášť výhodný, protože jde převážně o práci o víkendech – jako diskžokejové, servírky a podobně. Jiné možnosti zaměstnání, například v supermarketech, z časových důvodů nejsou se seriózním studiem slučitelné.“ Jejich šance v barech by teď umenšila zkrácená provozní doba těchto zařízení i jejich klesající obrat, což by vedlo i ke snižování počtu brigádníků. I pro dýdžeje Stefana Birneho na snímku z PNP…