Lahve, půllitr, bota, míčky pro psy nebo nákupní košík. Takové bohatství se shromáždilo za dlouhé roky na dně nádrže Bagr v Českých Budějovicích. Teď je Bagr vypuštěný a čeká ho čištění. Nejdříve se ale musela zprůchodnit odtoková roura zanesená desítky let, aby vůbec mohla voda odtéct.

Podle náměstkyně primátorky Zuzany Kudláčkové se obnova nádrže děje ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, Povodím Vltavy a společností Čevak, která se v Budějovicích stará o chod vodovodů a kanalizací. Cílem je zlepšení poměrů v nádrži, i když regulérní koupaliště zde radnice vybudovat neplánuje. Změnit se ale má třeba složení rybí obsádky.

Lidé na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. fandili ve čtvrtek večer hokejistům Motoru u přenosu zápasu proti Třinci.
Hoši, nevadí, děkujeme! Motoru fandilo celé budějovické náměstí

Kvalita vody v nádrži se sleduje dlouhodobě. Škodí jí třeba to, že velký počet drobných ryb loví zooplankton, který pak chybí při spásání různých řas a sinic. I to se má upravit, takže při vypuštění nádrže byly všechny ryby sloveny. Nově se bude pečlivě zvažovat, jaké druhy a v jakém množství by se mohly v Bagru objevit. Rozhodně zde bude rybaření omezeno.

„Pro návštěvníky Stromovky znamená čištění nádrže určité omezení, ale naší snahou je napuštění Bagru ještě před sezónou. Výsledkem, ve který doufáme, by mělo být zlepšení kvality vody a zvýšení její průhlednosti,“ říká náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková s tím, že jde o první krok a v těch dalších půjde o to snížit obsah fosforu pomocí přírodě blízkých opatření, jako je předčištění vody i částečné čištění pomocí vodních rostlin.

Čištění nádrže Bagr v českobudějovické Stromovce. Stromovka je největší lesopark ve městě.Čištění nádrže Bagr v českobudějovické Stromovce. Zdroj: Deník/Edwin Otta

Zároveň ale Zuzana Kudláčková upozorňuje, že město zde nechce zřizovat venkovní koupaliště. „Jako veřejné koupaliště nikdy Bagr fungovat nebude. Má to být rekreační zóna s volným přístupem k vodě,“ vysvětluje Zuzana Kudláčková. Kdyby se totiž měl Bagr upravit, aby splňoval hygienické normy a jiné požadavky, znamenalo by to velké investice. A možná i oplocení a vybírání vstupného. Proto se chce město zaměřit jen na zlepšení kvality vody v nádrži.Čištění nádrže Bagr v českobudějovické Stromovce. Stromovka je největší lesopark ve městě.Čištění Bagru.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Podle Radka Kyriana, vedoucího odboru ochrany životního prostředí, vznikl Bagr spojením tří bývalých těžebních jam, odkud se získával štěrk a písek. Propustné dno ale bohužel znamená, že nádrž nedrží vodu. Panely položené kdysi ve dvou řadách na větší části dna na úplné zlepšení situace s propustností nestačí. Stavu hladiny má ale pomoci obnova výpustního zařízení, aby se dala snáze regulovat hladina a plně využít napájení. To nyní obstarává stoka od Vltavy od Stecherova mlýna.

Bagr dlouhé roky nebylo možné vypustit kvůli rozbitému výpustnímu zařízení, takže nyní nabízí poměrně unikátní pohled. V budoucnu by se možná na ostrůvku uprostřed nádrže mohly objevit i herní prvky. Opravy se dotknou také výpustního zařízení a odtokového potrubí.