Po třiceti letech se zámecký rybník na Červené Lhotě dočkal odbahňování. Podle Tomáše Horyny, kastelána na Červené Lhotě, mu předcházelo měření pevného dna z loďky. Vypuštění vody znamenalo pro památkáře nejedno překvapení.

„Ukázalo se, že v osmdesátých letech nebylo čištění důsledné, že buldozery spodní vrstvu udusaly,“ vypráví kastelán a říká: „Dostali jsme se hlouběji, a to nás zaskočilo.“ Z rybníka vyvezli o třetinu sedimentu více, než počítali, tj. celkem kolem 40 tisíc kubíků. „Je to splavená ornice. Rozbory byly v pořádku, tak se vyváží zpátky na pole,“ vysvětluje, co se stalo s bahnem, kastelán.

Nejhlubší místo se nachází u hráze, kde podle Tomáše Horyny naměřili 5 metrů. „Rybník se po dlouhých staletích vyčistil do původní podoby, odhalila se skála, na níž stojí zámek,“ raduje se Tomáš Horyna. Slibuje si, že odbahnění řekne přesnou dobu vzniku rybníka kolem původně gotické tvrze. V současné době se památkáři podle stavebních prací na zámku domnívají, že vznikl původně z potoka v letech 1500 až 1550. „Není o tom zatím jediný důkaz, možná se dozvíme převratnou informaci,“ dodává. Pomoci může i původní dřevěná výpusť, která se našla na dně.

Další odbahňování zámeckého rybníka, kde je umožněn sportovní rybolov, památkáři odhadují za čtyřicet let. Výlovy se konají každé čtyři roky.

Od 80. let vedla přes rybník také lávka, která byla ale kratší, než bylo potřeba. „Proto byla část k lávce zasypána,“ vypráví Tomáš Horyna. Nyní se bude stavět delší a užší lávka pro pěší 80 cm nad hladinou přes celý rybník v původní šíři. „Bude to subtilní přemostění, když ho podplujete na pramičce, dostanete odtud krásný romantický pohled,“ láká kastelán. Stavební práce také zahrnují propustek, který nahradí betonovou trubku z doby socialismu, revitalizaci krajinného rázu či rekonstrukce objektů. Náklady se vyšplhají podle odhadu přes 20 mil. Kč.

Voda se měla původně kolem zámku vrátit v červnu, ale podle kastelána se objevila možnost budování tepelného čerpadla na dně, které by vytápělo objekty. „To by se mělo položit, dokud je tu staveniště,“ myslí si. Proto se možná napouštění posune až do léta. „Uvidíme také, kolik poteče vody,“ dodává Tomáš Horyna.

Zámek můžete navštívit o víkendu v rámci Mezinárodního dne památek s reciproční vstupenkou, která umožní vstup i do dalších zámků jako Dačice, Jindřichův Hradec, Kratochvíle, hrad Rožmberk, klášter Zlatá Koruna aj.

Mezinárodní den památek 13., 14. dubna:
* Netradiční prohlídky s recipročními vstupenkami platí na zámcích Červená Lhota, Dačice, Jindřichův Hradec, Kratochvíle a na hradech Rožmberk, Nové Hrady, Zvíkov a v klášteře Zlatá Koruna.
* Zámek Hluboká nad Vltavou otevře běžně nepřístupné prostory v suterénu, uvidíte historické kotle a sestoupíte do sklepa vytesaného do skály. Prohlídky se konají v 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 h. První trasa výjimečně zahrnuje i zámecké divadlo.
* Zámek Český Krumlov zpřístupní od 10 do 16 h letohrádek Bellarie v zámecké zahradě s malbou Františka Jakuba Prokyše a novou expozici zahradního muzea v altánku zvaného Paraplíčko. Prohlédnout si můžete i plášťovou chodbu v 10, 12, 13, 15 a 16 h.
* Hrad Landštejn přichystal od 11 a 16 h prohlídky zaměřené na dějiny a stavební vývoj hradu v 16. století.
* Hrad Nové Hrady zpřístupní zdarma hospodářské sklepy ze 13. století pod gotickým Velkým palácem. I zámek Jindřichův Hradec nabízí sklepení z doby gotiky a černou kuchyň.
* Ve zlatokorunském klášteře se seznámíte s příběhy a historií jednotlivých klášterních budov, ale i mlýna a sýpky.
* Více na webových stránkách Národního památkového ústavu.
* Město České Budějovice přichystalo program na sobotu 13. dubna. Tentokrát je nachystán program k tématu Českých Budějovic na prahu třicetileté války aneb Co tu zanechala renesance. Volně budou přístupné jinak zavřené objekty jako Solnice, Rajská zahrada, Wornerův dům či renesanční domy. S platnou vstupenkou můžete navštívit přednášky odborníků, např. Renesanční výtvarné umění v Evropě i u nás či Šaty chodicí, podíváte se na prohlídky do českobudějovické radnice nebo do Dominikánského kláštera a projdete si město s památkářem. Na dvoře národního památkového ústavu U Ferusů Více na http://www.kultur-kontakt.cz/