Po čtvrtečních příjezdech požehná v pátek pilotům na návsi páter Manfred Wurm. Bude–li přát počasí, měly by ve 12.30 h odstartovat balony poprvé z louky za obcí a další dny rovněž. „Zvlášť pozoruhodným zážitkem pro diváky by měla být v sobotu 7. ledna od 19 hodin Noc balonů, “ píše PNP. Na 8. leden je plánována soutěž v dálkovém přeletu.

Oblíbená jména v Pasově

Zatím co v celém Německu byla loni neoblíbenější jména Mia a Ben (Deník informoval), v Pasově se neumístila mezi deseti. Tady z chlapců vyhrál Maximilian (31krát) před Lukasem 29, Jonasem 28, Johannesem 27, Jakobem 25, Paulem 19, Simonem, Sebastianem, Michalem 17 a Julianem 16. U děvčat byla první Anna 25 před Laurou 23, Sophií 21, Magdalenou 20, Lenou 19, Leou a Luisou 17, Emmou a Leonií 15 a Johannou 14. Z desítky oproti roku 2010 vypadli Felix, Elias, Leon, Lisa, Maria a Sarah.

Linec láká turisty

Do konce listopadu strávili návštěvníci v Linci 687 000 nocí, jen o 3000 méně než v roce 2009, kdy byl hlavním kulturním městem Evropy. Ředitel pro turistiku Georg Steiner se s tím ale nespokojuje a chce během pěti let získávat ročně 800 000 nocležníků,“ píše deník OÖN. Pro celý minulý rok počítá se 738 000 ubytováními.

Výsledek přisuzuje trvajícímu boomu tzv. hospodářské (služební) turistiky, která tvoří 60 procent návštěv, několika velkým přitažlivým událostem (MS ve faustbalu, Musikantenstadl) a novému stylu komunikace s turisty se sloganem Linec v proměnách. Město se snaží prezentovat se jinak než klasická města jako Salcburk nebo Pasov, říká Steiner. „Chceme jim předvést fascinaci současnosti právě proto, že Linec nemá žádnou staletou historii.“ Připomíná, že o konání velkých událostí, které přitahují veřejnost, musejí usilovat kluby a organizace, turistické centrum je může jen podporovat. Těžištěm projektů pro letošní rok je technika a architektura. V tabačce bude například výstava Porsche, téma auto představí i muzeum Lentos.

OÖN zmiňujíy, že Steiner je turistickým ředitelem už pět let a odolal i nabídce šéfovat turistice v Bavorsku. Kdy prý tedy bude mít pocit, že naplnil své poslání? – „Chtěl bych ještě jako ředitel zažít těch 800 000 přenocování,“ říká. „To by se mohlo stát během pěti let, ale mým snem je milion…“

Vyučit se je „in“

V Horních Rakousích si loni 42 procent mladých zvolilo cestu duální přípravy na povolání, napsal linecký list Volksblatt s odvoláním na prezidenta Hospodářské komory Rudolfa Traunera. „Konkrétně bylo v zemi ke konci roku 27 361 učňů. Z toho 8203 chlapců a děvčat nastoupilo v roce 2011 do prvních ročníků, což je o 2,41 procenta víc,“ uvádí deník. Přitom jde o slabé ročníky a opět vzrostl počet vyšších škol, které o ně usilují. Tento způsob vzdělávání je ale přitažlivý zejména proto, že otevírá cestu k vyšším typům studií.

V Horních Rakousích je nabízeno 205 učňovských oborů. „Ve skutečnosti je jich ale daleko víc, protože ty klíčové jako prodavač jsou rozděleny do více skupin,“ říká referent komory pro učiliště Herwig Siegl. Z děvčat volí nadále dobrá polovina tři tradiční povolání – sekretářka, kadeřnice, prodavačka. I v takových oborech jako kovoobrábění a strojírenství či elektotechnika je už ale zhruba čtvrtina obsazena ženami. Po jednom jediném učni mají v Horních Rakousích obory vnitrostátní plavby a likvidace škůdců. Málo zájmu je i o obory preparátor, stavitel varhan a švec, uzavírá Volksblatt.

“Przní“ internet řeč?

Pasovský deník PNP zahájil diskusi na téma, zda komunikace po internetu nebo přes mobily ohrožuje „řečovou kompetenci“ uživatelů, či ne. „Vehementně varuje před její ztrátou například Hans Zehetmair, šéf německé rady pro pravopis,“ píše list. Spolupracovník katedry výzkumu němčiny v pasovské univerzitě Frederik Weinert (30) naopak hovoří o tom, že nejde o úpadek řeči, ale o její proměnu. Připomíná, že řada slov, která nedávno neexistovala, už byla převzata do slovníků a stala se tedy normou.

Nedodržování psaní velkých písmen a interpunkčních znamének v této komunikaci vysvětluje snahou šetřit při psaní čas a tím peníze. Přednost proto mají i četné zkratky. „Tak ssz znamená Schreib schnell zurück, Rychle odepiš,“ vysvětluje PNP. Význam těchto zkratek se rychle rozšířil a je srozumitelný stále více uživatelům. Dokonce natolik, že „normální“ text by účastníka komunikace izoloval. PNP přináší i ukázky dalších v němčině oblíbených zkratek. Tak „Hdi“ znamená „Hab dich lieb“ (Mám tě rád), „Vds“ (už bez němčiny) Moc mi chybíš, „kK“ Bez komentáře, „f2f“ Tváří v tvář, „@all“ Všem, „n1“ je pochvala za něco povedeného (nice on), „gn8“ Dobrou noc, „asap“ Co nejdřív, atd.

Časté užívání anglikanismů Weinert nepovažuje za špatné. „Odcizování“ mateřštiny uživateli internetu či mobilů je kromě něho často i úmyslem porušit normu, vnést do komunikace ironický podtón, komprimovat obsah. „I to svědčí podle Weinerta svým způsobem o jazykové kompetentnosti uživatele,“ uvádí PNP. Diskuse k problému je na www.pnp.de/facebook.