Letošní Bambiriáda se ve všech 27 městech, kde se akce koná, zaměří na integraci postižené mládeže. V duchu motta Společně přes překážky se budou moci handicapované děti zapojit do řady aktivit, naopak každý si bude moci vyzkoušet, jaké je to žít s handicapem.


Bambiriáda chce zejména přispět k povědomí veřejnosti o možných aktivitách, napomoci lepší orientaci při výběru náplně volného času a umožnit setkání, výměnu zkušeností a navázání spolupráce zúčastněných sdružení.


Všichni se mohou těšit na bohatý program Bambiriády. Chybět v něm nebudou návštěvy kluboven, heren, sportovišť a hřišť, volnočasové a herní expozice, pódiová vystoupení, bambidivadlo, florbalový turnaj a řada dalších atrakcí. podrobnosti o chystaném programu najdete v Českobudějovickém deníku v příštích dnech.