Podávání alkoholu mladistvým není v Českých Budějovicích výjimkou. Přesvědčili jsem se o tom v noci na neděli společně s hlídkami městské policie a Policie České republiky, které právě na tento jev zaměřily plánovanou kontrolní akci.

Celkem strážníci a policisté prošli šest podniků. Našli v nich čtyři nezletilce, z nich pouze jediná slečna vyšla z dechové zkoušky s čistým štítem. Smutná bilance, kdy hlídky téměř v každém baru narazí na podnapilé osoby, které mají přitom k osmnáctým narozeninám daleko, je bohužel běžnou praxí.

Zátah

„Kontroly v restauracích jsou běžnou součástí hlídkové služby. V poslední době se počet mladistvých, kteří požívají alkoholické nápoje, zvyšuje. Proto vyjíždíme zhruba jednou měsíčně na plánované kontrolní akce. V první řadě provádíme orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Pokud je pozitivní, následuje definitivní dechová zkouška přístrojem, který vlastní policie České republiky, a na základě tohoto certifikovaného měření zjišťujeme, kdo osobě podal nebo prodal alkoholický nápoj a osobu mladistvou předáváme přítomným pracovnicím sociálního odboru magistrátu města,“ přibližuje běžný postup Vilém Vávra pověřený koordinací všech činností u městské policie České Budějovice.

Provinilec

Seznam podniků víkendové kontroly začíná v baru v Nové ulici. Mladě vyhlížející hosté předkládají mužům a ženám v uniformách občanky. Kdo je nemá, hlásí osobní údaje a strážníci ověřují jeho totožnost přes vysílačku. „V pořádku,“ odpovídá hlas z centrály i u posledního kontrolovaného.

Zcela jiný obrázek se naskýtá o pár metrů dál v podniku na rohu ulic Nová a Otakarova. V plánu kontroly není, ale před chvílí odtud vypadla značně obveselená partička mladých „pěvců“, a lze předpokládat, že uvnitř nemusí být vše v pořádku. S odporem se hlídky setkávají ještě přede dveřmi. „Co nás máte co kontrolovat? To se nemůžu ani bavit s kamarádama?“ rozčiluje se jeden z party sedící u prvního stolu a odmítá prokázat svou totožnost. V podniku není sám, kdo dělá cavyky, ale hlídky trvají na svém. Nakonec vyvádějí sedmnáctiletého mladíka, jenž nadýchal 1,49 promile. „Já mu nenalila, alkohol mu kupovali kamarádi,“ dušuje se barmanka. „Mysleli jsme, že mu osmnáct už bylo,“ brání se ostatní mladí lidé, kteří zdatně využívají faktu, že pít již mohou.

Honička

V tu chvíli Novou ulicí prosviští na plný plyn auto s policejním vozem v závěsu. Maják, ostrý zvuk houkačky, zápach spálené gumy, a jsou pryč. Auto prý hlídka po chvíli dostihla, posádka ale stačila zmizet. Pátrá se dál.

Hříšníka z baru si mezitím berou do parády sociální pracovnice magistrátu a volají zákonného zástupce. „Sociální pracovnice k těmto plánovaným akcím přibíráme záměrně. Pokud zjistíme, že mladistvá osoba požila alkohol, jsou tyto pracovnice oprávněny tuto záležitost projednat a přizvat si k tomu i zákonné zástupce,“ konstatuje Vávra. „Účastníme se proto, aby byly nezletilé děti ochráněné, aby se jim nic nestalo a zákonný zástupce nemohl namítat, že tu byl dotyčný vystaven nějakému násilí nebo nátlaku,“ vysvětluje svou roli při akci Věra Kárová, vedoucí sociálně právní ochrany magistrátu města. Po čase pro podnapilého mladíka přijíždí dědeček a na uvítanou mu vystřihne pořádný pohlavek.

Centrum

Kontrola se přesouvá na náměstí Přemysla Otakara II. Media bar je čistý. Není tu sice k hnutí, ale všem přítomným už obsluha nalít smí. „My sem hlavně nikoho mladistvého nepouštíme. Nechceme mít zbytečné problémy,“ vysvětluje obsluha. Další podnik na náměstí naopak zeje prázdnotou. Jde se dál, do ulice Karla IV. „My jdeme doleva, vy dva vpravo,“ rozdělují si hlídky úkoly ještě za pochodu. Nacházejí dva nezletilce. U stolu se sklenicemi plnými zlatavé tekutiny sedí slečna, kterou vyzývají k dechové zkoušce. Displej hlásí 0,00. „Nemám to zapotřebí, pít alkohol, když nesmím. Fajn pocit, dýchat do přístroje s vědomím, že celý večer piju jablečný džus,“ usmívá se. Zato mladičkému šoumenovi přístroje naměřily 0.32 promile. „Vím já, jak jsem mohl nadejchat, když jsem nic nepil?“ krčí rameny při nástupu do služebního vozu městské policie, která jej v doprovodu pracovnice sociálního odboru magistrátu odváží domů.

Šofér

Ještě než se hlídky přesunou k poslednímu kontrolovanému podniku, stačí načapat řidiče, který měl upito. Nad minerálkou rozhodně celý večer neseděla ani mladistvá slečna, kterou ze společnosti kamarádů vytáhli strážníci v baru pod tribunou sokolského stadionu. Na rozdíl od agresivního teenagera na Pražském předměstí a přehnaně sebevědomého „herce“ má v okamžiku, když pro ni přijíždí maminka, na krajíčku. „Reakce kontrolovaných osob jsou různé. Záleží na tom, jaké je jejich věkové složení. Jestliže jde o starší lidi, chovají se někdy až agresivně, téměř vždy negativně. Reakce zákonných zástupců jsou různé, většinou podle toho, jaký mají přístup k výchově,“ shrnuje zkušenosti z podobných akcí Vilém Vávra. „Někteří rodiče bohužel alkohol u dětí tolerují,“ krčí rameny Věra Kárová.