Najdou se na jihu Čech noví mladí nadějní novináři? Syndikát jihočeských novinářů v rámci letošního Roku Karla Havlíčka Borovského vyhlašuje II. ročník soutěže pro malé novináře, letos na téma Co pro mě znamená domov.

„Do soutěže se mohou přihlásit děti ze základních a praktických škol v jihočeském regionu,“ říká Jana Holoubková, místopředsedkyně Syndikátu novinářů ČR.
„Téma Co pro mě znamená domov mohou zpracovat všemi žurnalistickými žánry, jako je např. zpráva, fejeton, sloupek, komentář, reportáž, interview, glosa, recenze, případně dnes již ojedinělý žánr epigram, kterým K. H. Borovský vynikal. Práce mohou být v písemné i fotografické formě, vítané jsou audio i video příspěvky.“

Příspěvky lze zaslat poštou na adresu: Press klub Syndikátu jihočeských novinářů, Karla IV. 8, 370 01 České Budějovice nebo na e-mail: pressklub-cb@volny.cz. Audio a video příspěvky mohou být na CD či DVD nosičích nebo na USB připojení. Uzávěrka soutěže je 10. května 2011 v 17.00 hodin.
Vyhlášení vítězů soutěže bude 1. června 2010 na Mezinárodní den dětí. „Výherci se kromě věcných cen mohou těšit i na exkurzi do redakce Deníku a do rozhlasového a televizního studia,“ dodává Jana Holoubková.

Rok 2011 - Rok Karla Havlíčka Borovského

31. října 2011 – 190. výročí Havlíčkova narození
16. prosince 2011 – 160 let od jeho deportace do Tyrol
29. července 2011 – 155. výročí Havlíčkova úmrtí