Jak jsme uvedli v pondělí, vyslovilo se pro něj v nedělním referendu 61 procent voličů. Zúčastnilo se jej 37,7 procenta voličů.

Boj nekuřáků o zákaz trval leta. Politici nic takového neměli v úmyslu, vždyť tabáková daň například loni vynesla státní pokladně třináct miliard eur. První dílčí vítězství ale odpůrci kouře zaznamenali před dvěma roky u německého ústavního soudu. Ten sice tehdy k iniciativě tabákové lobby a gastronomů zrušil plošné normy ochrany nekuřáků v Berlíně a Bádensku, ale vítězství stěžovatelů se obrátilo proti nim. „Ústavní soudci totiž výslovně uvedli, že striktní zákaz kouření je slučitelný s ústavou,“ napsal pasovský deník PNP.

Dlouhá cesta

Při zmíněné nevoli politiků zbyla odpůrcům kouření alespoň v Bavorsku důležitá zbraň – referendum, které je jako forma přímé demokracie zakotveno jen v několika spolkových zemích včetně Bavorska. Inicioval je 28letý pasovský průvodce turistů Sebastian Frankenberger.

K prosazení referenda bylo třeba překonat řadu překážek bránících tomu, aby se tohoto institutu nezneužívalo v malicherných věcech. PNP vysvětlují, že nejprve musí 25 000 voličů podepsat návrh na uspořádání takového všelidového hlasování. Splnění podmínky musí být přezkoumáno ministerstvem vnitra a formálně povoleno. To se v tomto případě stalo, návrh podepsalo 40 590 voličů. Ve druhém kroku musí během dvou týdnů podepsat návrh nejméně deset procent voličů na obecních úřadech. V Bavorsku k tomu došlo loni na podzim, byl to boj o každý hlas a nakonec se pro zákaz kouření sešlo dokonce 13,9 procenta všech voličů - 1 298 746. (Deník informoval). Je–li i tato podmínka splněna, buď takový návrh přijme bavorský zemský sněm a neprodleně požadovaný zákon vydá sám, nebo jej odmítne – a pak dojde k referendu, jehož výsledek má sílu zákona. V něm je rozhodující většina odevzdaných hlasů. Jen při změnách ústavy by muselo hlasovat pro 25 procent oprávněných voličů v Bavorsku.

Na spolkové úrovni referendum v SRN neexistuje. Jeho zavedení by musely chtít dvě třetiny bundestagu a Spolkové rady. Pro jednotné vyřešení kouření v restauracích v celém státě není ani spolkový ministr zdravotnictví Philipp Rösler. „Ochrana nekuřáků je věcí spolkových zemí,“ řekl v deníku PNP. Podle listu se možný striktní zákaz po bavorském vzoru nejspíš rýsuje v největší zemi, Severním Porýní – Vestfálsku, kde se o něj silně zasazují Zelení.

Výjimky a sankce

V Bavorsku bude zákaz platit s jedinou výjimkou. „Na letošním dvoustém výročí Oktoberfestu v Mnichově se bude ještě hulit dle libosti. Město Mnichov se totiž o takovou výjimku postaralo svým výnosem ještě před referendem,“ poznamenává PNP. Opatření je odůvodněno tím, že hospodští na „wiese“ musejí své obří stany přestavět tak, aby se dala zvládnout masa kuřáků vybíhajících ven si zapálit. Starosta dolnobavorského Vilshofenu Georg Krenn k tomu ve včerejším vydání PNP prohlásil, že je neúnosné, jak se měří dvojím metrem. „Jaký je rozdíl mezi naší lidovou slavností a tou v Mnichově?“ ptá se a oznamuje, že bude hledat pro své městečko taky možnost nějaké výjimky.

Bavorské ministerstvo zdravotnictví nyní připraví prováděcí pokyny zákona. Předpokládá, že porušení bude sankcionováno podle všeobecného správního řádu. Kuřáci by tedy platili pokuty pět eur, hospodští až tisíc. Při opakovaném přestupku by jim hrozila i ztráta licence. „Nějaká kuřácká policie, která by v hospodách cíleně pátrala po kuřácích, každopádně nebude, sdělilo ministerstvo vnitra. Policisté se mají nekuřáckým zákonem zabývat stejně jako dnes třeba rušením nočního klidu,“ dodává PNP.

Jak přísně v Rakousku?

Bavorské rozhodnutí sledují pozorně i v Rakousku. Tam pro nějakou změnu v duchu bavorského absolutního zákazu není ani ministr zdravotnictví Alois Stöger. V deníku OÖN připomíná, že teprve před pěti dny skončilo pro rakouské gastronomy přechodné období k vybudování oddělených prostor pro kuřáky a nekuřáky. „Vycházím z toho, že zákon bude dodržován, kontrolován a vymáhán,“ řekl v lineckém listě. Důvěryhodný politik by prý nemohl zpochybňovat smysl zákona, který platí jen pět dní.

V Rakousku bylo v prvním roce zákazu oznámeno 4679 porušení předpisu. Pokutou skončilo jen 654, z toho 359 ve Vídni. V Horních Rakousích jen 37.