Kapitána německé reprezentace zastupoval šikovatel posádky v dolnobavorském Waldkirchenu Stefan Obermüller (28). Soutěže se podle deníku PNP zúčastnilo 2400 kuchařů z 53 zemí. Ve své třídě Němci narazili na vojenské kuchaře mj. ze Švédska, USA, Británie, Polska, Slovinska a Maďarska.
První disciplínou byl „studený talíř“, druhou příprava stovky pokrmů s předkrmem, hlavním chodem a desertem. A německá reprezentace získala v Lucemburku dva tituly a jeden bronz!

Vypovídají delikventy

Ve světle švýcarského referenda, které se vyslovilo pro automatické vypovězení trestaných cizinců ze země, připomíná linecký deník OÖN rakouskou praxi. Ta sice podobný zákon nemá, ale zákazy pobytu vyslovuje také houfně – z letošních 3676 mířila více než polovina na lidi pravomocně odsouzené.
„Zákaz pobytu může být uložen už při odsouzení ke třem rokům vězení,“ píše deník. „Také těžké správní přestupky jako řízení pod vlivem alkoholu bez řidičského oprávnění se způsobením nehody, nelegální prostituce, daňové delikty nebo převaděčství mohou končit vyhoštěním.“ Pro pachatele, kteří teprve žádají o azyl, platí zrychlené řízení o vypovězení.

List dodává, že musí být brán ale zřetel na ústavní práva, tedy být zohledněny i rodinné poměry dotyčného. „Při lehčím deliktu tak nebude odsunut ten, kdo v Rakousku pečuje o rodinu. Také lidé požívající ochrany, kterým v domově hrozí pronásledování, nemusejí Rakousko opustit,“ vysvětluje list.

Azylanti hladoví

Hladovka žadatelů o azyl v Bavorsku se rozšiřuje. Celkově už ji drží 450 uprchlíků. „Požadují hlavně lepší ubytování,“ píše pasovský deník PNP. „Odmítají ubytovny, žádají lepší zdravotní službu a právo na práci.“ Deník uvádí, že začátkem listopadu odmítlo 25 ubytovaných v Denkendorfu stravovací balíčky. Připojilo se k nim pak osazenstvo dalších šesti ubytoven.

Chudobou k agresi?

Také v Rakousku se množí případy agresivního vystupování proti státní moci. Linecká policie si stěžuje, že i jednoduchá úřední jednání stále častěji končí násilnými excesy. „Jednoho napomenutého hlučícího opilce v centru města tak museli pacifikovat čtyři policisté,“ uvádí OÖN příklad. „Co mě ale vyděsilo daleko víc, byla skutečnost, že během incidentu se na místě shromáždilo asi třicet občanů, kteří nejen že nám nepomohli, ale házeli po nás láhve,“ říká v listě policista, který kolegům v této věci přišel na pomoc.

„Podle něho je takových scén mnoho – respekt k policii v posledních letech poklesl,“ píše linecký deník. „Úřední jednání často vykolejí k nezvladatelnosti z úplně malicherných příčin…“ Když nedávno policista upozornil hosta restaurace na zavírací hodinu, dostal úder pěstí, po kterém ztratil vědomí, ilustrují dění OÖN. „Ročně je takto zraněno v Horních Rakousích na 120 policistů, kteří utrpí oděrky, zlomeniny a natržené vazy,“ vypočítávají.

Zástupce policejního ředitele Erwin Fuchs potvrzuje, že s podobnou ztrátou autority se potýkají i učitelé. „Připravenost k násilí stoupá a s ní klesají zábrany k fyzickému napadení policistů. Stále méně lidí je připraveno respektovat hranice demokracie,“ říká. Podle deníku jiný pohled nabízí kritik policie, zástupce rektora linecké umělecké univerzity Rainer Zendron. „V době, kdy stále víc lidí se ocitá v sociálních obtížích, stoupá společenský potenciál agresivity,“ říká. To prý může být řešeno jen sociálními, nikoliv policejními, opatřeními. „Potřebujeme víc sociálních pracovníků místo většího počtu policistů,“ tvrdí Zendron. Policisté stavem jen trpí. „Problémy společnosti jsou delegovány na policii, ale ta na jejich řešení nestačí.“

Dětí ubývá

Počet dětí v rakouských národních školách v minulém roce poklesl na negativní rekord 329 440 chlapců a děvčat. Proti roku 2000 to bylo o 64 000 (16,3 procenta) miň. Jen v Horních Rakousích se za deset let počet školáků zmenšil o 20 procent na 59 108. Pokles zaznamenaly i základní školy – v celorakouském průměru o sedmnáct procent, v Horních Rakousích o 12,5 procenta. Čísla jsou však ovlivněna častějšími přestupy „páťáků“ na víceleté střední školy.

Zasolíme si…

Pro zimu v Horních Rakousích je připraveno 40 000 tun soli, 780 cestářů a nový sněhový pluh s variabilní šíří, která umožní jeho nasazení i na užších silnicích, informují OÖN. „Průměrně bude při novém sněhu denně spotřebováno 350 tun soli.“

Psychoterapie zdarma

Pracovní tlaky, rodinné problémy a osamělost, to jsou hlavní příčiny vyhledávání psychiatrické léčby a terapie v Horních Rakousích, uvedl linecký deník Volksblatt. Územní zdravotní pojišťovna nabízí sociálně slabším a starším lidem psychoterapii zdarma. „Loni absolvovali více než 77 000 hodin této léčby,“ píše list. „Je to o deset procent víc než v roce 2008.“

Služby zdarma využívají především sociálně slabší, kteří si nemohou dovolit platit náklady až 80 eur za pomoc, píše list. Od letošního roku bylo zřízeno clearingové místo, které má pomoci zkrátit čekací doby – naléhavé případy jsou rychle včleňovány do skupinového poradenství.