Minulý týden se vrátila z cesty do Běloruska Taťjana Šeráková, pracovnice charitní poradny pro cizince a koordinátorka projektu Adopce na dálku.

„Naši partnerskou organizaci Diecézní charitu Pinsk jsme navštívili od 14. do 18. března,“ říká Taťjana Šeráková, kterou na cestě doprovázel dobrovolník Charity a její manžel Karel Šerák.

Kontrola dopadla velmi dobře

„Jednali jsme s našimi běloruskými kolegy o projektu Adopce na dálku, o letním ozdravném pobytu zde v jižních Čechách a také o projektu Děti ulice,“ vypočítává Šeráková.

Během pobytu navštívili zástupci Diecézní charity České Budějovice několik sociálně slabých rodin, jejichž děti jsou z projektu Adopce na dálku podporovány.

„Navštívili jsme například rodinu Pavlíka Mirčuka, která žije ve velmi nuzných podmínkách. Finanční prostředky adoptivních rodičů z Čech využívá rodina na nákup školních potřeb a na podporu Pavlíka v hudební umělecké škole.“

Na nuzné podmínky života se přišli pracovníci charity podívat také do rodiny Kachňukových.

„Ve starém panelákovém bytě jedna plus jedna žije pět osob – babička, maminka a její tři děti,“ uvádí Šeráková.

Na místě pak pracovníci charity vytipovali dalších deset dětí z chudých rodin, které budou zařazeny do projektu Adopce na dálku a kterým mohou Jihočeši pomoci.

Kontrola v Bělorusku dopadla dobře.

„Nezjistili jsme žádné nedostatky ve vyúčtování svěřených finančních prostředků,“ pokračuje Taťjana Šeráková.

„Výběr sociálně slabých rodin je v souladu s cíli projektu a práce zaměstnanců místní charity je na profesionální úrovni,“ říká Taťjana Šeráková.

Prázdniny prožijí děti na jihu Čech

„Diecézní charita České Budějovice se angažuje v pomoci nejchudším dětem z Běloruska v rámci projektu Adopce na dálku již několik let,“ prezentuje druh pomoci Taťjana Šeráková.

„Projekt jsme úspěšně rozšířili od roku 2005 a v současné době jsme zprostředkovali již 113 adopcí dětí z jižní části Běloruska.“

Na dítě platí ročně jeho adoptivní rodič celkem pět tisíc korun.

V loňském roce českobudějovická Diecézní charita zorganizovala pro 15 dětí už třetí ročník desetidenního prázdninového pobytu v jižních Čechách.

Ten byl zároveň spojen se setkáním dětí s jejich českými adoptivními rodiči.

„Zdejší pobyt přináší chudým dětem velké obohacení v jejich životě, poznání historie nebo zcela jiných životních podmínek,“ vysvětluje Taťjana Šeráková.

Děti z Brestské oblasti, které pracovníci partnerské Diecézní charity Pinsk vybírají do projektu, jsou často z neúplných rodin nebo sirotci žijící s jedním ze svých prarodičů.

„Mnozí rodiče dětí jsou odkázáni pouze na velmi nízké sociální dávky, které jsou jejich jediným příjmem. Proto mnoho rodin žije ve velmi špatných hmotných podmínkách. Děti jsou vybírány do projektu z těch nejchudších rodin. Jediným kritériem je sociální a ekonomická potřebnost rodiny, ve kterém dítě žije,“ pokračuje dále charitní pracovnice Taťjana Šeráková.

Projekt Adopce na dálku zajišťuje adresnou finanční pomoc vybranému dítěti.

Získané peníze se stávají pro dítě trvalým vkladem do jeho života a umožňují mu prožít to, co by mu jeho příbuzní bohužel nedokázali zajistit.

Spirituály pomohou malým Bělorusům

Projekt pomoci běloruským dětem mohou podpořit také návštěvníci benefičního koncertu, který se koná 19. dubna od 19. 00 hodin v českobudějovické Koncertní síni Otakara Jeremiáše.

„Máte–li chuť pomoci dobré věci a poslechnout si pěknou muziku v podání Spirituál kvintetu a skupiny Svítání, přijďte na koncert,“ zve Taťjana Šeráková.

„Výtěžek z koncertu, na který stojí vstupenka 150 korun, použijeme na pomoc dětem, zařazeným do projektu.“

Pinská oblast v Bělorusku

Pinská diecézní charita byla založena před více než patnácti lety za účelem pomáhat lidem, kteří se mnohdy ne zcela svou vinou ocitli v obtížné životní situaci. Jedním z hlavních programů práce je pomáhat nemocným a sociálně slabým dětem organizováním ozdravných pobytů na území jiných oblastí Běloruska anebo v zahraničí.

V roce 1986 byla tato oblast postižena následky černobylské jaderné katastrofy na Ukrajině, jejíž radioaktivní spad nejsilněji zasáhl jižní část Běloruska.
Lidé v tamní oblasti mají nemocné ledviny, játra, štítnou žlázu a další vážné zdravotní problémy. Poškozené zdraví mají také děti, které trpí různými zdravotními potížemi.

Život za vlády prezidenta Lukašenka

Dne 27.června 1990 vyhlásilo Bělorusko svou svrchovanost a v procesu rozpadu Sovětského svazu nakonec dne 25.srpna 1991 i plnou samostatnost. V současnosti Bělorusku vládne prezident Lukašenko, který nečekaně zvítězil ve volbách v roce 1994 a od té doby posílil svou pozici.

Je označována za jedinou zemi v Evropě, kde demokracie a práva občanů jsou značně omezována.

Jakákoliv svobodná vůle v oblasti veřejného života je diktátorským režimem tvrdě a surově potlačena.Veškerá moc je centralizovaná do rukou jedné strany respektive jednoho muže. Veřejný život podléhá státní moci a nejinak je tomu s fungováním charitativních organizací. V průběhu předloňských voleb Lukašenko navíc zakázal pomoc ze Západu. Zdůvodnil ji tím, že je použita politickou opozicí k protiústavním účelům. Tím se charitativní organizace dostaly do svízelné finanční situace a hrozí jejich likvidace. (šer)

Kontakt na projekt Adopce na dálku

Vedoucí projektu: Taťjana Anatoljevna Šeráková

Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice, telefon: 386 351 125, mobil 732 250 873

e–mail: humanitarnipomoc@charitacb.cz, www.charitacb.cz