Lidé si mohli například zakoupit od veksláka Pepy bony, za něž dostali kus masa z mladého volka. O rozhovory se s originální nahrávací technikou starala redaktorka Kalinová.Zájemci mohli
ochutnat i různé zabijačkové pochoutky. A nad vší pečlivě bděl neznámý uniformovaný vojín.