Když si v těchto dnech početní zájemci v Budějovicích prohlížejí mechanický betlém v Kostele svaté rodiny, mnozí ani nevědí, že vznikl původně pro řád boromejek v Brně. O jeho cestě po železnici do Českých Budějovic počátkem 40. let minulého století svědčí dodnes nálepka na velké bedně, do které se betlém skládá. Sestřičky z Brna si totiž koupily vetší betlém a ten první poslaly na jih Čech svým „spolusestrám“. Dnes se v Budějovicích vystavuje v kostele, který je součástí Biskupského gymnázia.

„Autorem betlému je Alois Vajer, byl to kotlář,“ říká ke tvůrci krásného díla ředitel Biskupského gymnázia Martin Maršík. Celkem vytvořil Alois Vajer čtyři betlémy. „Tohle byl první a nejmenší. Příští rok udělal větší. Boromejky si koupily ten větší a měly dva. Jeden pak poslaly do Budějovic,“ popisuje historii díla Martin Maršík. „Ne každý ví, že jsou v betlému tři Ježíšci,“ upozorňuje Martin Maršík. Ředitel gymnázia doplňuje, že více vyobrazení Ježíška není až tak neobvyklé.

V péči lékaře

V tom budějovickém je jeden Ježíšek v jesličkách, druhého najdeme při útěku svaté rodiny do Egypta, a třetí, dost neobvykle, je v Josefově dílně. „Vychází to z Matoušova evangelia, kde je napsáno, že se Ježíš vyučil stejnému řemeslu, jaké měl otec tesař,“ vysvětluje ředitel Maršík.

close Kostel Svaté Rodiny v Českých Budějovicích měl návštěvníky i o vánočních svátcích. info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Kostel svaté rodiny v Českých Budějovicích.

Betlém se sice zachoval až do dnešních snů, na rozdíl od svého většího následovníka ale dlouhá léta chátral. Naštěstí našel dobrého opatrovníka. „Opravy se ujal lékař Pavel Sadovský,“ vyzdvihuje Martin Maršík ortopeda, který vrátil pohyb mnoha figurkám v betlému a celkově zrenovoval dílo někdejšího brněnského kotláře. Pavel Sadovský se nyní každým rokem stará o pravidelnou údržbu. Zároveň udělal i přesnou evidenci díla. V betlému, který patří děkanství, je celkem 127 figur. Ze 127 postav se 57 pohybuje ve skupinách, například na řetízku. Už ty rozpohybovat je těžké, a co teprve uvést do samostatného pohybu dalších 34 figur…

Dostal se i do knihy

„Betlém je přes rok tady v gymnáziu, na sezonu ho vždy pan doktor Sadovský připraví ve své dílně,“ říká Martin Maršík a doplňuje, že na Moravě se dochovaly ještě dva betlémy Aloise Vajera, na které se chystá podívat. Oba jsou dosud funkční. Ten budějovický se dostal i do knihy České Budějovice objektivem Milana Bindera a perem Martina Maršíka, která se věnuje ve stovce textů doplněných fotografiemi a desítce přidaných článků zajímavostem z Budějovic a okolí.

close Kostel Svaté Rodiny v Českých Budějovicích měl návštěvníky i o vánočních svátcích. info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Kostel svaté rodiny v Českých Budějovicích s návštěvníky o vánočních svátcích.

Když je práce brněnského kotláře vystavena v Kostele svaté rodiny, jako dobrovolníci sedí u vchodu studenti gymnázia a zapisují, kolik lidí se přijde podívat. Podle ředitele školy není těžké místo u vchodu obsadit. Studenti se hlásí ochotně a za stolkem sedí někdy jeden, jindy dva nebo i tři, jak se sejdou. V kostele nabízeli i připálení betlémského světla, ale jen do Štěpána. Na Silvestra bylo v kostele zavřeno. Betlém bude výjimečně přístupný ještě v lednu, protože 4. ledna se koná den otevřených dveří gymnázia od 16 do 18.30 hodin. „Zpřístupníme i krov kostela. Betlém bude otočený, aby byla vidět jeho technická část, která se neukazovala nikdy,“ zve Martin Maršík.