Osoby ve věku 20 až 41 let zde tábořili. Jejich stanové příbytky byly obklopeny množstvím odpadků, exkrementů, a pozůstatků ohnišť. Právě oheň v této době byl pro bezdomovce jediným zdrojem tepla. Na místě se "svými pány" byli také tři psi, kteří nebyli nijak označeni. Strážníci "táborníkům" vysvětlili, že mají místo vyklidit a opustit. Tábořiště přišli strážníci zkontrolovat o týden později 19. října, aby zjistili, že stav místa se nezměnil, navíc odpadků kolem ještě přibylo. Museli být proto ráznější. Tisková mluvčí městské policie Věra Školková přibližuje osud osob bez domova: "Přítomné osoby se budou nyní zpovídat z vážného porušení veřejného pořádku, kterého se dopustily znečištěním veřejného prostranství a porušením obecně závazné vyhlášky města. Vrbenské rybníky navíc patří mezi přírodní rezervace a tak je pravděpodobně čeká i obvinění z přestupku proti zákonu o ochraně přírody a krajiny. Šetřením celého případu se bude dále zabývat správní orgán."