Tématem konference bylo bezdomovectví, ale už její název „JSME JEN JEDEN SVĚT“ napovídal, že hlavním cílem je podaná ruka potřebným.

„Konferenci pořádá Městská charita České Budějovice. Konkrétně Dům svatého Pavla, centrum sociálních služeb, které poskytuje zejména osobám bez přístřeší,“ uvedla Eva Bazalová za organizátory.

V dopoledním programu akce, která se s podobným zaměřením vůbec poprvé konala v jižních Čechách, vystoupil například Ilja Hradecký, zakladatel pražské Naděje a průkopník sociální práce s bezdomovci v České republice.

Odpoledne se pracovní skupiny zabývaly praktickými aspekty práce s lidmi bez domova. „Výsledky budou prezentovány s důrazem na provázanost pomáhajících organizací a kooperaci v rámci regionu,“ zdůraznila Bazalová. „Jde o to, abychom se spolu domluvili,“ vysvětlil František Kaiseršot z městské charity, který poukázal na to, že dané problematice se věnuje řada organizací, ale vzájemná spolupráce má zatím ještě rezervy.

Konferenci doplnila i výstava fotografií s tematikou bezdomovectví.