Auta nebudou smět  na náměstí Přemysla Otakara II., neprojedou ulicí F. A. Gerstnera v křižovatce se Zátkovým nábřežím směrem do centra (průjezd na Zátkovo nábřeží  zůstane zachován), zavřený bude Sokolský ostrov, Hroznová v úseku Krajinská – Sokolský ostrov, Krajinská v úseku Hroznová - náměstí. Vyjet nebudou moci auta z ulic Piaristická, Radniční, Česká v úseku Radniční – Hroznová, z Biskupské, Široké v úseku mezi biskupstvím a Dr. Stejskala, ze Zátkova nábřeží (u divadla) a z ulice Dr. Stejskala.

Chodci a cyklisté se pak nedostanou na některé stezky a chodníky na Sokolském ostrově a ve Stromovce, lávku přes Dlouhou louku u Kauflandu ani na chodník na pravé straně Dlouhého mostu ve směru do centra.

Trasa závodu:

Trasa závodu.