Kdy jste se rozhodl odejít do důchodu?
Uvažoval jsem o něm již delší dobu. Funkci ředitele jsem vykonával od roku 1990, což je dost dlouhé období. Jsem pro, aby mladí policisté dovedli Policii ČR dál a omladili ji. Mají předpoklady z pohledu jazykové vybavenosti, dovedností v oblasti výpočetních technologií i kvůli generačnímu souznění. Ačkoliv s generačním odstupem jsem nikdy problém neměl, za což vděčím i své angažovanosti v mládežnickém fotbale.


Hrál ve vašem rozhodnutí nějakou roli ministr vnitra Ivan Langer?
Nehrál, ani jsme spolu neměli žádný spor. Poznal jsem ho již jako stínového ministra a několikrát jsme si spolu otevřeně popovídali. Ivan Langer je pro mě jubilejním desátým ministrem vnitra ČR. Pokud by našel důvod „dát se mnou řeč“, neodmítnu ho, stejně jako jeho devět předchůdců.


Kdysi jste uvedl, že jste o odchodu od policie uvažoval již dřív. Proč?
Svůj život jsem zasvětil policii, ať už se jmenovala Veřejná bezpečnost či Policie ČR. Zejména kvůli sdělovacím prostředkům se mnoho lidí domnívá, že pobíráme nadstandardní příjmy, tak nás může kdekdo urážet. Ochrany se nám přitom příliš nedostává. Znám spoustu bývalých kolegů, kteří po roce 1990 od policie odešli, uplatnili se a disponují příjmy, které jsou značně odlišné od těch policejních, ale nikdo je neuráží. Pokud jsem po dobu sedmnácti let dokázal řídit a vést téměř 3 500 policistů a pracovníků Policie ČR domnívám se, že bych se neztratil. Ale šel jsem touto cestou a nelituji.


Co vás jako občana na práci policie štve?
Štve mne několik věcí. Jednou z nich je skutečnost, že máme mezi sebou několik policistů, kteří dokážou využít svého postavení ve svůj prospěch. Ovšem pokud je dostatek důkazů, dokážeme se s nimi velice rychle rozloučit. S čím dále nejsem spokojen, je arogantní vystupování některých policistů. A poslední věcí, která mi leží na srdci, je skutečnost, že policie a policejní práce jsou naprosto neobjektivně a jednostranně posuzovány veřejností.


Potřeboval jste někdy jako občan pomoc policie?
Samozřejmě, že potřeboval. Například, když se mi někdo vloupal do sklepa nebo při dopravní nehodě, kterou jsem zavinil a za kterou jsem byl policejním prezidentem kázeňsky potrestán. Jsem přesvědčen, že všichni musíme přijmout skutečnost, že pokud dojde ke kolizi se zákonem, je nutné respektovat jeho dopad.


Jak dlouho jste byl šéf jihočeské policie, a kdy jste u policie začínal?
V čele jihočeské policie jsem od 15. listopadu 1990. Do funkce jsem byl ustanoven na základě rozhodnutí ministra vnitra ČR Tomáše Sokola po návrhu ředitele VB Františka Zelenického. Policistou jsem už od 1. září 1973. Po náhradní vojenské službě ve Frýdku-Místku jsem nastoupil do Jinců na okrese Příbram. To, že jsem šel k policii, byla náhoda. Studoval jsem strojní fakultu na ČVUT, ale nějak jsem se netrefil. Dozvěděl jsem se, že je možné nastoupit ke SNB. Zkusil jsem to a myslím, že to byla dobrá volba.


Co se vám za ty roky u policie povedlo a co nepovedlo?
Pro mne je rozhodující, že se mi podařilo vytvořit pracovní tým na úrovni správy i okresních ředitelství, který byl schopen komunikovat a spolupracovat s představiteli státní správy, samosprávy i s veřejností. O tom, co se nepovedlo, by spíš měla mluvit veřejnost. Velkou prohrou ale je, že jsem ani já, ani moji kolegové nedokázali prorazit slupku byrokracie na Policejním prezidiu Policie ČR a Ministerstvu vnitra ČR.
Také nám zde zůstaly nevyřešené případy čili pomníčky. Ne všechny nemají řešení, ale není zkrátka dostatek důkazů. Jak sportovec, tak i policista musí ale umět zhodnotit situaci a přijmout porážku.


Jaké pomníčky policie, na které nejste hrdý, byste připomněl?
Nebudu uvádět konkrétní případy. Jsou s nimi spojovány zejména vraždy, ale pro nás jsou to i loupeže nebo vloupačky. Pro pravého policistu je prohrou, když v kauze neusvědčí pachatele. Asi nejhorší pocit je, když má policista jistotu, kdo je pachatelem. Má i důkazní nouzi, která ale nestačí. Tohle jsem mnohdy zažil i sám. Vím, že k vyřešení pomníčků by mnohdy mohla přispět i veřejnost.


Co si naopak myslíte, že se jihočeské policii povedlo nejvíc?
Jsem přesvědčen, že se podařilo přesvědčit veřejnost, že jsme platnou součástí společnosti a společenského života. Samozřejmě jsme ti, kteří plní roli represivní, a tak ti, kteří nerespektují zákony, nás nikdy chválit nebudou.
Práce u Policie ČR je práce týmová. Někdo je větší tahoun, k práci ale potřebuje i ty průměrné. Mohl bych možná jmenovat. Špičkové policisty jsem vždy dokázal ocenit, ale jejich pojmenováním bych narušil základ týmové práce.


Už se všichni vypořádali s novým služebním zákonem? Mám na mysli např. změny hodností.

Není třeba se s tímto zákonem vypořádat. Byl schválen poslaneckou sněmovnou, a tak se stal součástí právního systému České republiky. U nás jsem udělal taková opatření, aby nikdo z policistů neutrpěl újmu na nadstavbovém platě.
Co se týká hodností, vedla se debata, zda je zrušit, či nikoli. Vůle byla, aby hodnosti u Policie ČR zůstaly. Stalo se, ale bohužel trochu nešťastně. Například z majorů se stali nadporučíci. Jsem přesvědčen, že je to otázka spíše psychická než praktická. Mohlo se to změnit třeba změnou výložek, které by charakterizovaly vykonávanou funkci.


Odešel někdo od jihočeské policie kvůli novému zákonu?
Zákon č. 361/2003 Sb. o služební poměru příslušníků bezpečnostních sborů zatím chod Policie ČR neovlivnil. Dopad odchodů lze však očekávat koncem letošního roku.


Zůstávají u jihočeské policie někteří bývalí příslušníci StB?
Ano, pracují na základních, tedy ne na vedoucích funkcích. Splňují totiž zákonné požadavky Zákona o služebním poměru, lustračního zákona a dalších právních norem. Počty a jména vám nesdělím, protože i tito policisté by měli mít Ústavou ČR a dalšími zákony zaručenu ochranu svých práv a osobních údajů. Pokud odejdou, tak na základě vlastního rozhodnutí či jiných skutečností dle zákona.


Veřejnost hodnotí policii kladně. Je to skutečně zasloužené?
Policie je službou veřejnosti. Snaží se lidem pomáhat. Jestliže máme podle průzkumů důvěru více než 60 % respondentů, hovoří to samo za sebe. Přitom ale zůstáváme represivní složkou. Člověk, který je rozhodnut ctít zákony, nemusí mít z policie strach, naopak ji vnímá jako ochranu svých oprávněných zájmů. Myslím si, že negativní pohled na Policii ČR vytvářejí zejména sdělovací prostředky a politické půtky stran. Skutečnost je však jiná, což průzkumy ukazují.


Odcházíte do důchodu s výsluhou.
Proč mají policisté dostávat po odpracovaných letech a odchodu renty, zatímco třeba doktoři nebo učitelé výsluhy nemají?

Práce lékařů i učitelů si nesmírně vážím. Mám mezi nimi i dost přátel. Práce u policie je ale státní služba, která přináší spoustu omezení a rizik. Je to velmi rizikové povolání. Existují právní normy, které stanoví povinnost dostavit se do zaměstnání, kdykoliv to vyžaduje bezpečnostní situace. Z toho vyplývá být neustále na telefonu. Zásadní je, že policista nesmí vykonávat další výdělečnou činnost. Pokud by tak konal, je to zákonný důvod k ukončení služebního poměru bez náhrady.


Jak jste se těšil na důchod a čemu se věnujete?
Těším se, že pomalu přestávám čekat na to, až mi začne zvonit mobilní telefon. Ale třeba mi to bude chybět. Určitě chci teď nahradit rodině všechno, co jsem jim kvůli svému časovému vytížení nedal. Chtěl bych tedy něco věnovat rodině, ale i sobě.


Čím se ve volném čase zabýváte? Jezdíte na kole, chodíte na houby?
Volného času do téhle chvíle jsem moc neměl. Nejsem rybář ani myslivec, ale už jsem oprášil jízdní kolo, které chci opět používat. Těším se, že mi pomůže změnit hmotnost. V Českých Budějovicích jsou pro cyklistiku podmínky dobré, pokud o všem nejedete na „Babu“, kde se krajina podobá mé rodné Vysočině. Rád čtu, spíš časopisy s politickými komentáři. Od mládí mne zajímá motoristická tematika, takže mám vcelku dobrý přehled o technice a motosportu. Rád bych se teď jako veterán k motorismu vrátil, ale to zatím patří do oblasti snů. Také na houby chodím moc rád. Moje žena, výborná kuchařka, je zpracovává na mnoho různých způsobů. Bohužel jí někdy radost neudělám, protože najdu „houby“.


Sledujete teď v důchodu práci policie jako občan?
Samozřejmě. Člověk, který policejní práci věnoval celý produktivní život, nemůže být netečný k této společensky prospěšné a zákony stanovené činnosti ani po odchodu do důchodu. A pokud o to někdo má zájem, rád mu svůj názor na činnost policie poskytnu.

JUDr. Bohumil Bezemek

  • narozen roku 1952 v Útěchovicích pod Stražištěm na Vysočině
  • vystudoval VŠ SNB, fakulta VB, v Praze
  • od 1. 9. 1973 u VB, následně u Policie ČR
  • od 15. listopadu 1990 ředitelem Policie ČR, správa Jihočeského kraje
  • bydlí v Českých Budějovicích, ženatý, dvě děti