Podle mluvčí českobudějovického magistrátu Jitky Welzlové jedním z bodů programu bylo vyhodnocení letošního cvičení Zóna 2019, které prověřilo činnost krizového štábu a nyní se zaměřuje na praktickou realizaci výstupů.

Primátor Jiří Svoboda v této souvislosti zmínil simulované cvičení Blackout. „Ukázalo se, že českobudějovická teplárna disponuje dostatečným výkonem pro případy krizových situací. Aby mohl být zajištěn ostrovní provoz a distribuce elektřiny na nejdůležitější místa ve městě je třeba součinnosti, zejména se společností E.ON, pro přípravu a realizaci technického řešení. Jednání zatím nebyla zcela úspěšná,“ uvedl.

Mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová dodala, že se diskutovalo i o možnosti zápůjčky vysoušečů od Hasičského záchranného sboru pro obce při mimořádných událostech, prevenci  a výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva formou informačního letáků, které budou k dispozici v roce 2020 a také o tom, že dochází ke krádežím a poškozování prvků varovného informačního systému města.