Výskyt bílého kosa podle odborníků není takovou vzácností, jak by se mohlo zdát. Pro ornitology jsou ale tito jedinci velmi zajímaví především geneticky. „Barvivo se syntetizuje ze sedmi genů v řadě za sebou a podle toho, kam mutace zasáhne a jak daleko je to od konce, tak se barva mění od černé po bílou. Záleží, kdy se mutace stane, jestli ve vajíčku ve vývoji nebo až později při vývoji embrya. Když se to stane na začátku, barva je změněná u celého ptáka a je hnědý, žlutý nebo i do oranžova. Pokud dojde k mutaci při vývoji embrya, tak má třeba jen žlutá křídla, bílou hlavu nebo ocasní pera. Kosi jsou k tomuto náchylnější než jiní ptáci, protože černá barva je nejsložitější. Ostatní barvy se kódují menším množstvím genů,“ vysvětlil vznik anomálního zabarvení ornitolog Prácheňského muzea v Písku Jiří Šebestian.

České Budějovice vytvořily pasport, který hodnotí stav komunikací ve městě. Na snímku Husova třída.
Budějovice hodnotily silnice. Rudolfovská za čtyři, M. Horákové za jedna

V Česku stabilně žijí dvě populace kosů. U pěvců, kteří obývají města, se barevné mutace objevují častěji. „Kos byl původně plachý lesní pták, kterého téměř nebylo možné zahlédnout. Časem se ale kosové nastěhovali i do měst a populace se oddělila. Lesní kosové na podzim spořádaně odtáhnou do teplých krajin a na jaře opět přiletí. V lese se chovají skrytě a jsou opatrní. Naopak městští kosové přestali migrovat a zůstávají ve městech po celou zimu. Ztratili plachost, nebojí už se ani psa, natož člověka. Ve městě mají bohatý zdroj potravy i méně predátorů, než v přírodě,“ přiblížil ornitolog s tím, že podobným případem je straka nebo sojka.

Ornitologická zvláštnost v podobě bílého kosa je k vidění v Týně nad Vltavou.Ornitologická zvláštnost v podobě bílého kosa je k vidění v Týně nad Vltavou.Zdroj: Marie Kleinová

Právě kosové žijící ve městech jsou k barevným mutacím náchylnější. „Ve městě mají sice dostatek potravy, ale jsou to často různé odpadky, které obsahují i škodliviny a tím je frekvence mutací u městských kosů vyšší, než u populace ve volné přírodě. Ornitologická zvláštnost v podobě bílého kosa je k vidění v Týně nad Vltavou.Ornitologická zvláštnost v podobě bílého kosa je k vidění v Týně nad Vltavou.Zdroj: Marie KleinováTřeba v Písku teď víme o třech kosech s takovým atypickým zabarvením. V lese se albinistický nebo luteistický kos najde jen velmi vzácně,“ poznamenal ornitolog Jiří Šebestian. Bývá pravidlem, že alespoň jeden atypicky zbarvený kos obývá každé větší město.

Kosové jsou navíc z pohledu odborníků velmi chytří a přizpůsobiví ptáci. Ornitologové si dlouho mysleli, že městští kosové zpívají během noci, protože jsou zmatení ze světla pouličních lamp a myslí si, že je den. „Tito ptáci ale nejsou hloupí. Ukázalo se, že kosové si dokážou dokonale změřit hladinu hluku ve městě ve svém okolí. Jakmile je tak velký, že jejich zpěv nedosáhne dostatečně daleko na to, aby si vyznačili potřebně velké teritorium k uživení svých mláďat, přestávají zpívat. Protože hluk je ve dne mnohem větší, kosové jednoduše nezpívají. Vyhodnotí si totiž, že to nemá smysl,“ uzavřel ornitolog a doplnil, že kosové opět začínají zpívat, když okolní hluk klesne a jejich zpěv se nese daleko.