„Program je věnován problémům diagnostiky sepse, poruch krevní srážlivosti, onemocnění ledvin a personalizované medicíně. Zazní přednášky domácích i zahraničních řečníků k novým aplikacím a technikám v klinických laboratořích. Součástí programu jsou bloky zaměřené na toxikologii a farmakogenomiku,“ uvedl ředitel Úseku laboratorních oborů Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Miroslav Verner.


Českobudějovická nemocnice vnímá možnost spolupořádat tak mimořádnou akci do jisté míry jako ocenění práce a péče, kterou nemocnice a Jihočeský kraj věnují budování a rozvoji laboratorní diagnostiky.


Ta se v posledních letech soustředila do komplexně zrekonstruovaného pavilonu centrálních laboratoří. Kromě nákladných stavebních úprav, které umožnily soustředit všechny laboratorní obory pod jednu střechu, personál může těžit i z moderního přístrojového vybavení.