Po celý minulý týden se 25 středoškoláků přímo v laboratořích a v terénu seznamovalo s novými poznatky a metodami v oboru. Hlavním cílem akce s názvem Týden se současnou biologií ale bylo, aby si sami v praxi vyzkoušeli, jak současní vědci něco zjišťují a zkoumají.


„Každý den studenti řešili konkrétní úkol. Vybrali jsme taková témata, která se vztahují k tomu, co je v současné době moderní a populární, o čem si přečtou v novinách nebo vidí v televizi,“ řekl profesor Václav Hypša z biologické fakulty.


První den se studenti zabývali metodami zjišťování příbuzenských vztahů z genetické informace. Pomocí analýzy DNA tak měli poznat, z čeho vznikly velryby a hyeny. Druhý den studovali etologii opic pomocí videozáznamu, rekonstruovali, jaké typy chování pozorují. Další den se vydali do terénu na botanické cvičení zmapovat, jaké druhy rostlin jsou zastoupeny v určitých biotopech.


„Nejvíc se mi líbil dnešek, věnovali jsme se molekulární biologii. Každý jsme si vytrhl pět vlasů, z nich jsme izolovali DNA, pak se vyčlenila mitochondriální část a zkoumali jsme mutace genů,“ popsala nám práci ve čtvrtek Magda Zaoralová z Brna.


Její spolužačku nejvíc zaujalo noční pozorování netopýrů u Vrbenských rybníků. „Bylo tam asi deset druhů netopýrů, chytali jsme je do sítí a každý jsme si je mohl podržet,“ zmínila Johana Drlíková.


„Byl to první ročník akce a předčil vše, co jsem očekával. Je vidět, že přijeli studenti, kteří o to opravdu mají zájem. byli skvělí,“ dodal Hypša. Týden se současnou biologií budou organizátoři každoročně opakovat a do budoucna chystají připravit i podobnou akci pro středoškolské učitele.