close Laboratoř s vysokým stupněm zabezpečení BSL-3, v Biologickém centru AV ČR v ČB. Na snímku virologové Martin Palus a Václav Hönig. info Zdroj: archiv Biologického centra AV ČR. zoom_in Vědečtí pracovníci českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR rychle zareagovali na společenskou potřebu a už od 23. března provádějí diagnostické testy na přítomnost koronaviru u vzorků z nemocnic Jihočeského kraje a nově Vysočiny. Do 16. 4. 2020 vyšetřili celkem 869 vzorků, přičemž 28 bylo pozitivních. Virologové nyní pokračují dále ve výzkumu. Využili příležitosti, že se při testování vzorků setkávají s novým koronavirem SARS-CoV-2, zařadili ho do své virové sbírky a zaměří se na detailnější výzkum viru. Chystají několik vědeckých projektů, které by mohly pomoci v boji s pandemií nemoci Covid-19.

„Na konci března jsme získali povolení pro nakládání s koronavirem od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které nám umožňuje pracovat s živým virem a studovat jeho biologické vlastnosti a chování v buňkách. Takové povolení máme pro celou řadu dalších vysoce rizikových virů, jako jsou například viry vztekliny, žluté zimnice, Dengue nebo japonské encefalitidy,“ říká ředitel Biologického centra AV ČR a virolog Libor Grubhoffer. Výzkum koronaviru je v úplných začátcích. „Nejdříve jsme museli ze vzorků získat živý virus a namnožit ho v tkáňových kulturách do potřebného množství tak, aby bylo možné dál s ním pracovat a uchovávat ho v laboratorních podmínkách,“ popisuje virolog Martin Palus z Biologického centra AV ČR.

Nyní českobudějovičtí virologové zahájili spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, který vyvíjí vysoce citlivý biosenzor pro detekci koronaviru. Ten by měl přítomnost viru odhalit nejen v tělních tekutinách, ale i v jiných vzorcích, jako jsou stěry z různých povrchů nebo voda. Pracovníci Fyzikálního ústavu biosenzor původně vytvářeli pro vyhledávání škodlivých látek v potravinách, ale protože je technologie naprosto univerzální, lze ji přenastavit i na rozpoznávání virů. A právě s tím pomohou virologové z Biologického centra.

„Naším úkolem je otestovat a vybrat pro biosenzor protilátky, které specificky rozpoznávají virus SARS-CoV-2. Následně poskytneme kolegům virus v neinfekční podobě pro testování a nastavení technologie. Jakmile bude senzor nastavený, začneme ověřovat jeho funkčnost jak na vzorcích od pacientů, tak případně i na vzorcích z prostředí, do kterých budeme přidávat virus ve stanovených množstvích,“ vysvětluje virolog Václav Hönig z Biologického centra AV ČR.

Jihočeští biologové připravují také další vědecké projekty, v nichž se zaměří více na výzkum v oblasti diagnostiky a léčby koronaviru. Právě díky unikátnímu spojení výzkumné laboratoře vysokého zabezpečení BSL-3 a datům z testování vzorků ze zdejších nemocnic od místních lidí má Biologické centrum příležitost přijít rychle s novými postupy a řešením.