Tentokrát (na rozdíl od záměru rozšíření a prodloužení životnosti lišovské skládky) se za mínění občanů, kteří městu předali už i petici se 124 podpisy, postavilo i lišovské zastupitelstvo.


„Rada doporučila nepovolit výstavbu bioplynové stanice, domníváme se, že důvody jsou značné,“ řekl zastupitelům starosta města Václav Chmel. Jako problematické body se radě jevily zejména kapacita dopravy a dopravní zatížení ulice Lazna, které by dle jejich soudu nadměrně vzrostlo. Jak dále starosta uvedl, dostatečně není v oznámení o záměru vyřešena ani bezpečnost stanice v havarijním stavu.


Místním obyvatelům navíc velmi vadí, že by byli obtěžováni velkým zápachem a hlukem. „Bioplynové stanice jsou zařazeny jako velký zdroj znečištění. Obtěžování zápachem bude enormní,“ zdůrazňoval na zasedání jeden z tvůrců petice proti výstavbě BPS František Fuksa.


Jednání zastupitelstva připomínalo chvílemi bojovou arénu, hlavně od doby, kdy záměr stavby obhajoval jeden ze společníků Jihočeské bioplynové Petr Dlouhý. Přítomné zastupitele i občany ujišťoval, že dopravní zatížení obecních komunikací se naopak sníží až o 66 procent. Případné negativní vlivy hluk a zápach budou výrazně eliminovány.


Na navrhované BPS se předpokládá zpracování rostlinné biomasy (kukuřičná siláž, travní senáž), močůvky, hovězího hnoje a drůbeží podestýlky pro výrobu energie.


Zastupitelstvo odsouhlasilo odmítavé stanovisko k záměru převahou jediného hlasu.