Mezi účastníky slavnostní bohoslužby byli kromě laiků, ministrantů, jáhnů, kněží a biskupů i kardinálové Dominik Duka, Miloslav Vlk a papežský nuncius, který tlumočil poděkování papeže Františka. Jiří Paďour (1943) oznámil rezignaci na úřad k 1. březnu 
ze zdravotních důvodů.

Dočasným správcem diecéze je generální vikář Adolf Pintíř. Nového biskupa jmenuje Vatikán, výběr může trvat několik měsíců. Místní biskupové a poradci nejprve navrhnou seznam tří jmen, který je potom předán papeži. Ten se při rozhodování, koho do funkce jmenuje, nemusí držet navrženého pořadí.

Jiří Paďour, který měl na starosti i pastoraci mládeže, se zúčastní o víkendu diecézního setkání mládeže v Českých Budějovicích.