Tisíce malých koledníků se až do 14. ledna účastní letošní charitní Tříkrálové sbírky, kterou v úterý na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. požehnal českobudějovický biskup Pavel Posád.
Až u vás zazvoní koledníci, hodíte i vy něco do pokladničky?