Ten odchází do důchodu. Veřejně působit ale bude nadále například jako krajský radní.

Zdeněk Dvořák stál hned u zrodu gymnázia, které dlouhé roky vedl. V závěru mše, která se konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Piaristickém náměstí, mu poděkovali za jeho práci českobudějovický biskup Vlastimil Kročil i nastupující ředitel gymnázia a základní církevní školy, která je pod něj začleněna, Martin Maršík.

Zdeněk Dvořák v závěru v zaplněném kostele při krátké promluvě upozornil na to, že vzdělání je jednou z nejvyšších hodnot, jakých lze dosáhnout. "Někdy se dnes dočteme, že vzdělání je zboží. Ale vzdělání se nedá koupit," řekl Zdeněk Dvořák s tím, že vzdělání je výsledkem dlouhodobého snažení, ke kterému pod jeho vedením se snažilo přispívat i gymnázium. Vzdělání pak podle Zdeňka Dvořáka umožňuje člověku přijímat rozhodnutí, třeba i netypické a odvážné, ale pro ten okamžik správné. "Co vám nikdy nikdo nevezme, jsou vědomosti a lidská důstojnost, to si nikdy nenechte vzít," zdůraznil dále Zdeněk Dvořák s přáním mnoha úspěchů studentům i kolegům.