Podle náměstka primátora Petra Podholy by se ale neměly opakovat scény z loňska, kdy někteří rodiče kvůli výhodnému pořadovému číslu před vybranými školami dokonce i nocovali. Pořadí, v jakém kdo přijde k zápisu, totiž nově nebude hrát žádnou roli. Radnice ředitelům doporučila řídit se novými kritérii, ve kterých je kladen důraz na bydliště dětí. „Zápis je v kompetenci ředitelů. Nicméně je cílem města zápisy koordinovat," říká Petr Podhola.

Největší šanci na přijetí budou mít děti z příslušného školského obvodu. „Jestliže se sejde nadpočet přihlášek, měla by rozhodovat vzdálenost bydliště od školy," doplňuje. Stejný klíč by měl platit i při obsazování případných volných míst žadateli s bydlištěm mimo obvod dané školy.

Že nová pravidla odbourají fronty, doufá například ředitelka budějovické ZŠ Matice školské Jana Rychlíková. „Podle údajů z matriky by se ale jen z našeho obvodu mohlo zapsat víc dětí, než je kapacita otvíraných tříd. V tom případě by rozhodoval los," naznačuje s tím, že nelze odhadnout, do jakých škol rodiče nakonec zamíří. „Ale i na možnost zapsat děti u nás, ač nejsou z našeho obvodu, se ptají už od září," dodává k očekávanému zájmu.

Obce rozšiřují základní školy o nové třídy

S více místy v lavicích pro stále rostoucí počet žáků počítají od příštího školního roku v Českých Budějovicích, ale také v řadě okolních obcí. Jen v krajském městě radnice obnoví dvě základky.

Na sídlišti Šumava zahájí v září provoz obnovená ZŠ E. Destinnové. Ředitelkou se stala dosavadní vedoucí odboru školství magistrátu Dagmar Koubová. Osamostatňuje se také ZŠ Nová a jejím ředitelem se stal Vítězslav Ilko, dosud zástupce ředitele na SOŠ a VOŠ automobilní.

Také o rozšíření školy v Dobré Vodě u Českých Budějovic se začalo mluvit už přibližně před rokem. Nejpozději na začátku června by se tak letos mohlo začít stavět.

„Projektant navrhl dostavbu učebnového pavilonu tak, že současný půdorys druhého a třetího nadzemního podlaží bude dostavěn do půdorysu obdélníku. Ve druhém podlaží tak vzniknou dvě nové učebny, kabinet a dipozičně se změní toalety, podobné změny budou i ve třetím patře," popsal plánované změny starosta obce Jiří Šabatka.

Podle něj se pak zvětší například i školní jídelna v přízemí a další prostory školy. Stavba by měla být hotová do konce letošního listopadu.

Na rozšíření teď čeká i základní škola v Dubném.

„Máme plný stav, už pro letošní školní rok. Pro příští budeme muset řešit, kam dáme další třídu. Již nyní totiž víme, že budeme mít o jednu třídu navíc," popisuje situaci na základní škole zástupce ředitele Jan Proll. „Musíme doufat, že se nám podaří dostat hodně páťáků na víceletá gymnázia, pak bychom mohli sloučit šesté třídy do jedné, to by nám pomohlo," směje se ředitel školy Václav Meškan.

Základní škola by se tak v následujících letech mohla rozšířit o šest tříd, tedy vlastně o polovinu své stávající kapacity. „Výhodou je, že škola má ve vlastnictví pozemky, takže je kam rozšiřovat. Ve škole by rozšířením navíc přibyly také například výukové dílny, které nám nyní chybí," dodává ředitel. Stavba nové části školy by měla začít už letos. „Máme zpracovaný projekt, odhadem by to mělo stát 21 milionů," naznačuje Václav Meškan.

Kapacitě budějovických škol by měl ulehčit i plán Litvínovic na rozšíření současné málotřídky o druhý stupeň vzdělávání. Obec se rozhodla zřídit jej v těsném sousedství školní budovy v budově dosavadního obecního úřadu, který se přestěhoval do nového multifunkčního domu. „V letošním roce se ukázalo, že vzniká velký problém s umisťováním dětí na druhý stupeň do škol v Českých Budějovicích, hlavně do ZŠ Matice školské a Dukelská, kam historicky chodilo vždy nejvíc našich dětí. Ty ale mají v současnosti kapacitu úplně plnou," líčí trampoty řady litvínovických rodin starostka Alena Nováková.

Ty se proto staly impulsem k tomu, aby místní rozšířili školu o šestou až devátou třídu. A není důvod otálet. Už letošním páťákům chtějí Litvínovičtí umožnit, aby nemuseli na druhý stupeň dojíždět do města.

Od příštího roku by v uvolněných prostorách měla začít fungovat šestá a postupně i další třídy. Rozhodně tu chceme mít plnohodnotnou školu, kde se děti naučí totéž jako kdekoli jinde," zdůrazňuje starostka.

Velký přehled termínů zápisů najdete v pondělním Českobudějovickém deníku