Bohoslužbu s vysluhováním Večeře Páně vedl farář David Nečil.