V pátek byl na ministerstvu zemědělství odevzdán doplněk k interpelaci, kterou podal poslanec Karel Pražák. Ministerstvo zemědělství by totiž mělo na protipovodňové úpravy území v Havlíčkově kolonii přidělit dotaci. A odpůrci odbagrování pravého břehu Malše doufají, že by se mohl změnit pohled na ekonomickou smysluplnost akce, pokud ministerstvo vezme v úvahu náklady na všechny plánované etapy a výsledný efekt v ochraně území.

Kam poteče vodaNejen bagrování pravého břehu je předmětem sporů. Debaty se vedou i kolem celého projektu, například o tom, že by měl v místech nad Malým jezem ohrazovat plochy, kde se řeka dosud volně rozlévá.

Kritici současného projektu úprav argumentují tím, že kvůli ochraně území před stoletou vodou by podle posudku, který mají, stačilo ohrázování a není třeba bagrování na pravém břehu. Upozorňují také, že současný pravý břeh včetně stromů odolal i extrémním povodním v roce 2002.

Vodohospodáři s tím ale nesouhlasí. Počítají s vyšším průtokem při stoleté vodě než posudek oponentů, a na ten by pouhé ohrázkování nestačilo. Podle autorů projektu také úpravy pravého břehu pomohou plynulejšímu toku řeky při povodni. Proto Povodí Vltavy nebo zpracovatel projektu doporučují pravý břeh odbagrovat.

Happening ukázal, jak bude vypadat povodeň

O návrhu na protipovodňová opatření na pravém břehu Malše hlasovali minulé pondělí zastupitelé Českých Budějovic. A návrh prošel, i když jen těsnou většinou. Obyvatelé Havlíčkovy kolonie ale svůj boj proti tomuto zásahu do lokality u Malého jezu zatím nevzdávají. Dokázali to i na sobotním setkání.

Na místě nechyběl punč, ale ani názorné ukázky toho, jak podle lidí z iniciativy Zachraňme Malák vypadá stoletá voda. „Teď můžete vidět, jak vzdoruji stoleté vodě při povodni na Malši," řekl Pavel Kolář, zatímco stál ve třech centimetrech vody v připravené nádobě.

„Pro nás je tahle situace nesmírně těžká," řekl na sobotním setkání Tomáš Mráz. „Zvažujeme nyní dva kroky. Chceme prověřit účelnost dotace a také chceme využít nové propočty. Ta největší možnost je ale už pryč, to bylo to hlasování zastupitelů v pondělí minulý týden. Kdyby dopadlo jinak, tak by zde byl obrovský prostor pro diskusi," popsal.

Na setkání u Malého jezu se také lidé mohli seznámit s tím, jak zastupitelé hlasovali. „Byl jsem proti, protože se mi zdálo, že bychom byli nositelé dobra, které nikdo nechce," řekl na místě setkání Václav Fál (HOPB), který jako jediný hlasoval proti. Na místě se sešli nejen obyvatelé Havlíčkovy kolonie, ale přišli také lidé z jiných částí města. „Je třeba být aktivní, zakládat sdružení a spolky, jedině tak můžeme něco dokázat," řekla v sobotu Radmila Čapková Frydrychová, jež bydlí v nedaleké Javorové ulici.