S jakými testy
 si deváťáci
musejí poraditGymnázia (4leté, 6leté i 8leté obory) využívají jednotné písemné testy společnosti Scio. Dalším z kritérií pro přijetí je také prospěch ze základní školy.

Střední školy si písemné přijímací zkoušky vytváří samy, a to podle oborového zaměření školy.  Při přijímacím řízení na tyto školy se opět přihlíží například 
i na prospěch uchazeče ze základní školy.

Ne všichni ale mají čas a možnost své ratolesti k přijímačkám doprovázet. I tak se ale rodiče snaží své děti podporovat alespoň telefonicky. „Dcera na přijímačky jela sama," vypráví Jitka Benešová, jejíž dcera se hlásí na budějovickou Střední odbornou školu veterinární. „Celé přijímačky prý byly rychlé, dcera měla psát testy v devět hodin a už kolem desáté mi volala, že má hotovo."

Na výsledky přijímacích testů si ale bude muset stejně jako ostatní uchazeči o studium počkat minimálně do dnešního odpoledne. Ti co se hlásí na gymnázia, se výsledky dozví nejspíše až ve čtvrtek. 

Testy totiž vyhodnocuje společnost Scio, která je vytvořila. „Pokud nám výsledky ze Scia přijdou dříve, tak je samozřejmě zveřejníme, čtvrteční poledne je ale termín, kdy budou mít výsledky všechny školy," říká Jaroslav Pustina, ředitel budějovického Gymnázia J. V. Jirsíka.

Míst na středních školách i učilištích je dostatek a školy se snaží volná místa co nejvíce zaplnit. V posledních letech totiž každý rok ubývá v jihočeském kraji přibližně 1200 žáků v devátých třídách.

Boj o studenty by podle radních Jihočeského kraje ale neměly řešit přijímačky. Z tohoto důvodu bylo v loňském roce vydáno po konzultaci s řediteli jihočeských gymnázií usnesení, které přesně definuje způsob testování zájemců o studium. Jedním z kritérií jsou i již dříve zmíněné jednotné testy, které pro gymnázia vytvořila společnost Scio.

„Chceme také, aby si rodiče žáků uvědomili, že středoškolské vzdělání nemusí ještě nutně znamenat záruku zaměstnání," říká Tomeš Vytiska, krajský radní pro školství. Učiliště jsou totiž podle něj bohužel v dnešní době vnímána jako méně prestižní školy. Na druhou stranu jsou odborníci, kteří z těchto škol vzjedou, často lépe zaměstnatelní než jejich kolegové ze středních škol a gymnázií.

JANA KLOMFAROVÁ