Boj začal v podstatě před dvěma lety. Obec Jivno v návrhu nového územního plánu počítala s rozsáhlou výstavbou v údolí hojně využívaném k odpočinku. V sousedním Rudolfově to ale vzbudilo skutečné pobouření.  „Je to jediná cesta, kde se člověk může 
v klidu bez námahy projít 
s kočárkem nebo se psem," vysvětluje Eliška Štěpánová z Rudolfova.

Zdůrazňuje, že cesta podél Rudolfovského potoka je prakticky rovinka, což je v kopcovitém okolí Rudolfova velká výjimka. Ekologové pak dále poukazují na velkou hodnotu zachovalé přírody v nivě potoka 
s chráněnými živočichy.

Jivenské zastupitelstvo však tento týden schválilo územní plán i s návrhy, proti kterým byly protesty. Už dříve se v této souvislosti starosta Jivna Josef Makovec vyjádřil v tom smyslu, že jde jen o přiměřený rozvoj území a od velkých změn že bylo upuštěno.

Obhájci současné podoby údolí to ale vidí jinak. 
„Z územního plánu vypadla jen čistička odpadních vod 
na dně údolí," říká Jiří Řehounek z ekologického sdružení Calla a zdůrazňuje, že novou zástavbu v údolí územní plán formálně dovoluje.

Brzdou případných stavebních aktivit v lokalitě je nyní jen to, že nedávno byla část údolí registrována jako významný krajinný prvek.
O registraci se ale vede spor. Žalobou ji napadli zastánci nových chat u Rudolfovského potoka.

Rudolfovské údolí na mapě.

Ve vleklém souboji o příští charakter lokality bude mít důležité slovo to, jak dopadne spor o platnost  registrace části údolí jako významného krajinného prvku. Díky registraci se totiž v části údolí smí stavět jen na výjimku, přestože Jivno přijalo nový územní plán, kde se s výstavbou počítá.

Ekologové na existenci krajinného prvku hodně spoléhají. Schválením územního plánu, který výstavbu umožňuje, podle nich nic neskončilo. „Dění v údolí Rudolfovského potoka budeme i nadále bedlivě sledovat a postavíme se proti všem záměrům, které by ho mohly ohrozit," říká Jiří Řehounek ze sdružení  Calla a poukazuje právě na trumf v podobě významného krajinného prvku, který mají ekologové a spolu s nimi i rudolfovské sdružení Náš domov v ruce.

Už dávno před zmíněnou registrací ale zastánci nových staveb v údolí avizovali, že administrativní překážku svých snah, kterou registrace představuje, napadnou žalobou. Podle nich zvláštní status části údolí brání rozvoji lokality a maří investice majitelů pozemků.

A důležitý spor  o registraci zatím není rozhodnut. Díky zvláštnímu statusu části údolí se tam ale nyní stavební změny mohou uskutečnit jen se zvláštním povolením, které by v tomto případě zřejmě vydával odbor životního prostředí českobudějovického magistrátu.