Vyplývá to z informací ředitelky Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hany Šťastné.

"Kvůli opakujícím se dešťům a nasycenosti půdy vodou, jde žňové finále velmi pomalu. V nejzamokřenějších lokalitách se už teď jedná, spíše než o elegantní sečení porostů, o dobývání úrody za každou cenu, aby se uvolnily plochy pro setí. Zemědělci, kteří ještě nemají hotovo, většinou přejíždějí mezi nedosečenými plochami jakmile to počasí a újezdnost zemského povrchu dovolí. Nejhůře se sklízí polehlé obilí, začínající porůstat (klíčit) v klasech. Navíc k zemi přilehlá mokrá stébla nemá šanci proměnit se v kvalitní slámu," popisuje současný boj o každé zrno Hana Šťastná.

Přestože v současnosti kvalita i kvantita hektarových výnosů na území kraje klesá, průměrný výnos zrnin je letos zhruba o třináct a řepky o dvaadvacet procent vyšší než vloni.

Parkoviště na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích dostane do konce roku informační cedule, kamery a závory. Řidiči se už u vjezdu dozvědí, jestli jsou ještě volná místa.
Budějovice ušetří řidičům bloudění, chystají dopravně naváděcí systém

Z některých zemědělských podniků ale agronomové hlásí nadměrnou vlhkost a plísňové choroby obilek. "Téměř všude je posklizňové zpracování půdy a zakládání nové úrody komplikované a finančně i časově náročnější než v předchozích suchých letech," dodává Hana Šťastná.

Na Českobudějovicku již v pondělí hlásili hotovo. Na druhé straně Písecko má před sebou ještě téměř třicet procent nesklizených ploch.

Jak mají regiony sklizeno:
Českobudějovicko - 100 %
Českokrumlovsko - 84,77 %
Prachaticko - 90,34 %
Strakonicko - 83,29 %
Písecko - 71,96 %
Táborsko - 79,99 %
Jindřichohradecko - 85,00 %