Schůze se konala odpoledne v Českých Budějovicích a zúčastnily se jí necelé dvě stovky „pétépáků“ i jejich rodinných příslušníků.

„Je důležité pořád připomínat, co členové PTP za komunismu zažili,“ řekl jeden z hostů, českobudějovický primátor Juraj Thoma. Primátor bývalým členům PTP a VTNP nabídl podporu města například při vyřizování sociálních dávek a různých příplatků.

Ivan Mánek z řídícího výboru okresního klubu PTP připomněl nutnost boje proti komunistům. „Komunisté jsou tu stále a stále ovlivňují náš politický život.“

Účastníci výroční schůze jednohlasně přijali usnesení, týkající se současnosti. „Na různých vlivných místech v státní správě, justici nebo ekonomice jsou dosud komunisté pevně zakopáni, a mají tak možnost ovlivňovat náš život. Slibme si, že dokud toho budeme schopni, budeme bránit nastupující generaci před možností návratu této zhoubné ideologie k moci,“ zní věty společného usnesení.

Výroční schůze se konala v den 60. výročí nástupu komunistů k moci.

Více se dočtete v nejbližší době v ČbD.