Koncem března končí šestileté funkční období ředitele základní a mateřské školy. Téměř čtyřicet zaměstnanců podepsalo otevřený dopis zastupitelům města, v němž požadují nechat ředitele Petra Ročňáka dokončit školní rok. Ten byl pak k 31. březnu odvolán z funkce ředitele.

Proč do června
Co odchod ředitele koncem března zkomplikuje:
nutnost změnit rozvrhy tříd
změna vyučujících pro žáky
změna výše úvazků učitelů
přechod kompetencí ředitele školy na zástupce
uskuteční se zápisy do ZŠ i MŠ, administrativní ukončení školního roku a šablon EU

Podle tří zastupitelů KDU-ČSL na žádost školy kromě nich a jednoho zastupitele ODS žádný další z 21 zastupitelů města nereagoval.

Starosta města Jiří Švec (SNK Lišovsko) uvedl, že kdyby rada města ředitele školy ke konci jeho funkčního období neodvolala, automaticky by se prodlužovalo o dalších šest let. „Byla to ryze formální záležitost a nereflektuje vůbec žádný postoj zřizovatele vůči řediteli,“ ujišťuje Jiří Švec. „Na jednání rady jsme pozvali ředitele i oba zástupce, aby nás seznámili s tím, jak si představují fungování školy do konce školního roku, kdo ji povede.“

Zaměstnanci školy už vědí, že na základě rekonkurzu jim bude od 1. července velet žena. Starosta zatím mlží. „Rada už jmenovala nového ředitele či ředitelku. Jmenovací dopis posíláme ve středu,“ uvedl včera Jiří Švec.

Jinak to nejde

Funkční období je pro ředitele škol stanoveno na šest let. Současný šéf nastoupil po svém předchůdci k 1. dubnu 2013, takže jeho šestiletka končí. Město vypsalo rekonkurz, do něhož se přihlásili tři uchazeči – a nová ředitelka se ujme vlády s prvním prázdninovým dnem. „Ředitele rada odvolat musela, v opačném případě by se jeho funkční období automaticky prodlužovalo o dalších šest let. Nikdo mu nebránil, aby se do konkurzu přihlásil, přestože je v důchodovém věku,“ vysvětluje starosta města Jiří Švec. „Byla to ryze formální záležitost a nereflektuje vůbec žádný postoj zřizovatele vůči řediteli,“ tvrdí starosta. „I když z mého pohledu měl ředitel více komunikovat s rodiči, pedagogy i zřizovatelem, což ale nemá nic společného s odvoláním. Veřejnost a zřejmě ani učitelé nevědí, že podle školského zákona a vyhlášky o konkurzech musel být ředitel ke konci března odvolán. On to ví.“

Odvolání, a tím ukončení šestiletého funkčního období ředitele ZŠ a MŠ, bylo dle vedení města Lišov podle zákona nutné. Pedagogové jsou přesvědčeni, že v souladu se zákonem mohl být ve škole ponechán do konce školního roku.

„Navrhoval jsem radě města, že podepíšu, že si nebudu činit nároky na další působení ve škole po skončení školního roku,“ uvedl ředitel Petr Ročňák. Dnes je se svými dvěma zástupci pozván na jednání rady. Starosta předesílá: „V jejich kompetenci je navrhnout vhodný postup, kdo školu povede – zda pan ředitel, či zástupci.“

„Samozřejmě že školu do konce roku zástupci podrží,“ míní ředitel školy. „Připravili jsme změny rozvrhu, je ale ohrožena příprava na další školní rok. Vždy před prázdninami byly jasné úvazky na další rok, což je nyní problém – neznáme aprobaci nové paní ředitelky, nevíme, zda si přivede svého zástupce či učitele. Odchází pár zaměstnanců i učitelů a ty nové by si měla vybrat paní ředitelka,“ předestírá Petr Ročňák.