Petici přiložili Borečtí k připomínkám, které podali proti zamýšlenému novému logistickému a průmyslovému centru, které by mohlo vyrůst v jejich sousedství na katastru Hrdějovic. Proti plánu na postupné zastavění 16 hektarů se sbírají podpisy třeba i v Nemanicích, které už jsou ale součástí Českých Budějovic. Krajský úřad nyní vede řízení, které zjišťuje, jaký vliv by projekt mohl mít na životní prostředí. A rozhoduje se o tom, v jak velkém rozsahu se řízení povede a kolik podkladů bude třeba shromáždit.