Kámen ze srdce tak spadne hlavně přespolním rodinám. Díky společnému školskému obvodu dojíždí do borovanské školy děti ze Strážkovic, Mladošovic a žáci druhého stupně z Jílovic a Petříkova. Právě těm hrozilo, že by museli za vzděláním jezdit do Trhových Svinů nebo do Třeboně.

Představitelé města ale mají recept, jak se s případnou tlačenicí u zápisu vypořádat. Podle starosty Petra Jenknera netkví  hlavní problém v prostorových kapacitách školy, ale v otázce financování chodu případné další třídy.

„Naše škola má kapacitu 500 žáků, aktuálně sem chodí 451 dětí, ze školského obvodu jich je 421, třicet dětí k nám dojíždí  z Ledenic, ze Srubce a dalších míst," vypočítává Petr Jenkner. „Může však nastat potřeba otevřít třetí paralelní třídu, a to v jakémkoli ročníku. Pak bychom měli přijmout adekvátní opatření, aby škola byla schopna pokrýt vznikající náklady," navrhl starosta s tím, že o dofinancování částky, která by škole pro hladké fungování další třídy chyběla, by se měly poměrnou částkou dělit všechny obce  spadající do školského obvodu.

S tímto ubezpečením je spokojen i ředitel školy Luboš Laczko. „Takové řešení by pochopitelně hrozící problém vyřešilo," souhlasí.

Platy dalších učitelů, ale i nákup nábytku a pomůcek. Na to všechno by borovanská škola musela najít peníze, kdyby kvůli rostoucímu počtu dětí otevřela další třídu. Podle ředitele Luboše Laczka by náklady vyšplhaly na statisíce. I proto si cení ubezpečení zdejších zastupitelů, že radnice je připravena školu v takovém případě finančně podpořit.

Zastupitelé se na tom shodli na prvním pracovním jednání. „Škola dostává na každého žáka příspěvek. Ideální by tedy bylo, kdyby třídy byly skutečně naplněné. Peníze, které by ale škole při zřízení další třídy chyběly, by poskytlo město. Na financování těchto vícenákladů se budou podílet ale i další obce ze školského obvodu, a to poměrnou částkou vypočítanou z počtu žáků, kteří z dané obce naši školu navštěvují," vysvětluje starosta Borovan Petr Jenkner.

Zda bude třeba další třídu v prvním ročníku otevírat, ukáže podle ředitele školy Luboše Laczka až zápis, který se koná příští týden. „Ve školce je asi sedmdesát předškoláků, v posledních letech se k nám  hlásí i děti s bydlištěm mimo školský obvod. Na druhou stranu řada rodičů chce, aby děti chodily do školy tam, kam oni sami dojíždějí do zaměstnání. Není jisté, kolik dětí bude mít odklad. Odhadovat proto počet prvňáků je loterie. V každém případě máme dostatečnou rezervu a jsme připraveni všechny zájemce do naplnění kapacity školy přijmout," zdůrazňuje ředitel 
s tím, že počítá i s možností rozšíření na tři třídy prvňáčků. Nová paralelka bude ovšem vyžadovat zvýšené náklady i v dalších letech. Na místě ale podle Luboše Laczka nejsou obavy, že by škola i při zachování současné spádové oblasti nezvládla populační explozi. „Silnější ročníky se dají čekat v příštích čtyřech letech. To bychom měli unést. Co se týká prostoru, máme rezervy, přinejhorším uzpůsobíme prostory sloužící družině," naznačuje Luboš Laczko.