Silnice z náměstí k Penny marketu se již opravuje, příští týden začne oprava největší komunikace a to od náměstí směrem z ulice Petra z Lindy ke základní škole. Silnice se stáčí mezi zámeckou zdí a fotbalovým hřištěm. Opravy komunikací, chodníků a obrubníků by měly být hotové do konce října. Zároveň se dokončuje rekonstrukce jedné ze tří budov na zámeckém dvoře, kde se v horních místnostech pod barokním krovem z roku 1767 počítá s umístěním veliké železniční expozice z dob Františka Josefa I., a v dolní části budou prostory pro platnéře.