„Postavil na vršku, který vznikl uměle navážkou, kapličku jako novostavbu.  Všechno zvládl starými technologiemi. Vypadá, jako by tam vždycky byla, i když jde o neprostý novotvar," vypráví o práci svého syna Helena Salvová, jedna ze zakladatelek sdružení.

Borovanský spolek, který se stará o drobné jihočeské sakrální stavby, ale také o zpustlé německé hřbitovy a drobné technická památky, se inspiroval v severních Čechách, kde podobný spolek výborně pracuje už mnoho let.

Na první schůzi v lednu 2010 přišlo kolem dvaceti zájemců o členství ve spolku. Na jedné straně to byli řemeslníci, restaurátoři, památkáři a studenti, kteří chtěli na opravách pracovat. Na straně druhé se našli ti, kdo chtěli přispět svou organizační a administrativní prací.

Od té doby několik malých svatostánků postavil nebo citlivě opravil.  „Dnes zedníci všechno měří a zarovnají úplně přesně. Ale když se tak opraví kaplička, vypadá, jakoby tam stála transformační stanice," vypráví o nutnosti citlivého přístupu ke starým řemeslům Helena Salvová.

První   realizací spolku  byla obnova dvou kapliček, které se zachovaly jen v rozvalinách. Šlo o kapličku Na hrbech u Slavče, zasvěcenou svatém Františku s Assisi, a o kapli zvanou „Šrámkovka" v Čížkajicích. Poslední zmiňovaná pak byla v červnu 2010 slavnostně zasvěcena Svatému Janu Křtiteli. Při svěcení vystoupilo se svým představením i charitní divadlo z Českých Budějovic.

Některé kapličky opravilo sdružení ve spolupráci s Místní akční skupinou Sdružení Růže, které vede Zuzana Guthová z Borovan. Společně opravili dvě kapličky v Ledenicích a další dvě ve Strážkovicích.

Ledenickou kapličku svatého Jana vybavilo sdružení dokonce i skulpturou. Michal Kavalík pro ni vyřezal repliku sochy svatého Jana. Jako materiál nepoužil dřevo, ale technický stavební materiál. Tuto kapličku vysvětil po dokončení dokonce tehdejší biskup Jiří Paďour.

Aby mohli řemeslníci sdružení pracovat v terénu a obnovovat zaniklé stavbičky, které krášlí vesnice i krajinu, musejí jim pro to jiní členové sdružení dělat zázemí a starat se o finanční stránku věci.

O méně záživné části práce sopolku Helena Salvová říká: „Granty pro nás psala Lucie Sovová z Nových Hradů, ale když jí končila mateřská, snažila se mě to naučit a agendu mi předat. Sama to ale nezvládnu. Oslovila jsem tedy mateřská centra, jestli by se mi neozvala nějaká další mamina, která by mi s granty pomohla. Našla se tenkrát Eva Hayduková. I ona ale už v této době pracuje, protože jí mateřská také skončila. Teď píšu granty já a mám tyto dvě pomocnice, které mi vždy pomáhají žádosti překontrolovat a případně doplnit."

V tuto chvíli se sdružení vydává částečně do neznámých vod. Chystá se sice další oprava kapličky, ale tentokrát na jiném území, než dosud sdružení pracovalo. „U Branišova budeme opravovat výjimečně kapličku, která je druhým směrem z Budějovic. Upozornil nás na ni jeden náš člen. Nemáme ale na té straně žádné kontakty. Snad to nebyla chyba a podaří se práce dobře," popisuje nejbližší plány Hlena Salvová.

RADKA DOLEŽALOVÁ