Jak ale na středečním prvním pracovním zasedání vysvětlila tajemnice Jana Timmermansová, na návrhu rozpočtu se usilovně pracuje, už jsou v něm například zapracované příspěvky organizacím, které město zřizuje.

Do nákladů by se měly vejít i případné stavební akce či drobné úpravy provozu na silnicích. „Zatím jsou to ale jen návrhy, co by se mohlo dělat, je otázkou, co z těchto přání je schůdné uskutečnit," upozornil místostarosta Stanislav Malík.

V klidu mohou zůstat rodiče školáků. Zastupitelé se také shodli na tom, že v případě nutnosti otevření třetí paralelní třídy v jakémkoli ročníku základní školy přijmou taková finanční opatření, aby byl zajištěn plynulý  provoz.

Co se týká investic, ty se budou odvíjet od čtyřletého plánu, na němž se  chtějí dohodnout zástupci všech místních politických stran." V současné době připravujeme společný program, cílem je stanovit si úkoly, které bychom chtěli  v příštích čtyřech letech splnit. Na tomto plánu by se měly podílet všechny politické strany, jsme jenom malé město a myslím si, že jsme schopní se shodnout na tom, co Borovany potřebují," nastínil starosta Petr Jenkner.

Přesto má představu, co by mělo být prioritou už v nadcházejícím roce. „Určitě několik investičních akcí začneme připravovat. Klíčové budou dokumentace a povolení k rekonstrukci náměstí, dále plánujeme hledat vhodnou lokalitu pro vybudování víceúčelového hřiště včetně toho dopravního. Hodláme také vypracovat projektovou dokumentaci a energetickou studii pro zateplení  školy," vyjmenoval klíčové plány.