„Bez příspěvku můžeme naši činnost zrušit," posteskl si před zastupiteli Jiří Kubeš. Sám připouští chybu na straně sportovců, kteří o peníze z městské kasy požádali až po uplynutí řádného termínu, jak ale vysvětlil, problém ve sportovní pokladně vznikl až poté, co ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo dotační politiku. Borovanští sportovci tak přišli o původně slíbený grant na již vybudované zavlažování hřiště a museli investici uhradit ze svého.

„Rozhodně nechceme sportovce nechat na holičkách, peníze jim ale nemůžeme poskytnout zcela bez rozmyslu," zdůraznil starosta Petr Jenkner. Zastupitelé proto udělili radním plnou moc k uvolnění nezbytně nutné částky na chod klubu, o poskytnutí příspěvku v plné výši, případně o proplacení části nákladů na zavlažování rozhodnou až po prostudování všech potřebných podkladů.