Devětatřicetiletý Milan Šlachta je českobudějovickým rodákem, který svůj profesní život spojil se skupinou Bosch. V ní působí nepřetržitě od září 1994, kdy ukončil vysokoškolská studia. V letech 1994 - 1999 a 2000 - 2006 pracoval ve firmě Robert Bosch nejdříve ve finanční účtárně, věnoval se controllingu a později se stal vedoucím ekonomického oddělení s odpovědností za controlling, finanční účtárnu, daně a finance.

V mezidobí, v letech 1999 – 2000 a 2006 – 2008 pracoval v rámci koncernu Robert Bosch v zahraničí, kde se věnoval centrálnímu controllingu a koordinaci hospodářského plánu. Poslední dva roky byl členem managementu globálně působící obchodní skupiny Bosch Gasoline Systems: Fuel supply, kde opět zodpovídal za controlling hospodářských výsledků po konsolidaci i v rámci regionů. V této době měl hlavní odpovědnost za cenové kalkulace a přípravu nabídek.

„Do českobudějovické firmy Robert Bosch se vracím rád. Jako rodilý Budějovičák si dobře uvědomuji důležitost společnosti pro celý region. Rád bych proto společně s ostatními zaměstnanci, kteří nejen v rámci skupiny Bosch sbírali v poslední době jedno ocenění za druhým – ať už se jednalo o štíhlé výrobní procesy nebo ocenění Zaměstnavatel roku, firmu dál rozvíjel. I když, vzhledem k aktuálnímu vývoji na světových automobilových trzích, jde o cíl možná ne úplně jednoduchý. Ale protože vím, jak dobré jméno český Robert Bosch v rámci skupiny Bosch má, myslím, že reálný,“ uvedl Milan Šlachta.

Ten po absolvování Střední průmyslové školy dopravní v Plzni, obor Elektrická trakce, vystudoval ČVUT Praha, Fakulta strojního inženýrství, obor Dopravní a manipulační technika. Na téže fakultě rovněž vystudoval obor Ekonomika a řízení strojírenského podniku.

Ing. Milan Šlachta je ženatý, má tři děti.

Zdeněk Zuntych